Ændring i boligarealet

Efter BBR-oplysninger bliver vi gjort opmærksom på, når der sker areal-ændringer på bolig-/erhvervsarealer.

Hvis en kunder udvider sin ejendom, skal fjernvarmeværket stille større kapacitet til rådighed. Kunden vil derfor blive opkrævet et supplerende investeringsbidrag.

Eksempel på boligareal udvidet med 25 m2
(standardhus på 130 m2)

Supplerende investeringsbidrag:
25 m2 x 29,90 kr. = 747,50 kr. (engangsbeløb)

Effektbidrag:
25 m2 x 12,50 kr. = 315,50 kr. (årligt bidrag)