Tjek dit forbrug

Normalt er et fjernvarmeanlæg problemfrit. Men der kan være en defekt ventil, der kan opstå en utæthed et sted, eller måleren kan måske svigte. 

Jævnlige tjek af dit forbrug sparer ærgelser ved en ekstra regning. Har du digital varmemåler, kan du logge dig ind på hjemmesiden www.asfyn.dk her kan du følge med i dit forbrug og årsafkøling, så du aldrig behøver at blive overrasket. Og du kan sammenligne dit forbrug med, hvad vi mener, der er et normalt forbrug.

For at kunne se dine forbrugsdata skal du logge ind med kundenr. og pinkode, som du finder på din varmeregning.

Du kan også hente en aflæsningsbog på biblioteket og selv aflæse varmemåleren. Aflæs den mindst én gang om ugen og skriv resultatet ned.

Sammenligningstal
undefined

På grafen kan du aflæse, hvor meget du i procent bør bruge pr. måned i forhold til dit årsforbrug. På den måde kan du hurtigt opdage eventuelle fejl i forbruget.

  • De røde søjler er forbrug i procent pr. måned.
  • Den sorte kurve er sammenlagt månedsforbrug.


Benyt nedenstående formel for at se dit forbrug i %

månedsforbrug x 100%
------------------------------ = dit forbrug i %
     årsforbrug

Udnyt varmen

Jo længere tid du har det samme fjernvarmevand i dine radiatorer, jo bedre afkøler du vandet og udnytter varmen. Og jo bedre du udnytter den varme, du får ind i din bolig, jo mere får du for dine penge.

  • Brug alle radiatorer samtidig
  • Hold en stabil temperatur; 21 °C er optimalt
  • Sørg for at din bolig er korrekt isoleret
  • Sørg for at din varmeinstallation er korrekt indstillet