Fjernvarme kontra andre opvarmningsformer

Med fjernvarme får man en varmekilde:

  • med god samfundsøkonomi
  • der er god for miljøet
  • god for egen pengepung
  • der er nem at bruge og vedligeholde.

Vælges der en anden opvarmningsform end fjernvarme i et fjernvarmeforsynet område, øges belastningen på miljøet. Er boligen beliggende uden for et fjernvarmeforsynet område, kan en alternativ opvarmningsform som eks. solvarme eller varmepumpe (jordvarme) være en rigtig god løsning.

Med fjernvarme tager du hensyn til miljøet, samfundsøkonomien og din privatøkonomi. I Fjernvarme Fyns forsyningsområde er det billigere med fjernvarme end en varmepumpe.

Eksempel på et standardhus med fjernvarme kontra alternativ opvarmning

Scenariet med ”Fjv normal” indeholder brugerøkonomien ved at beregne nuværdien over 20 år inkl. afgifter og moms

Indkøb af energi

8.875

Fast afgift

4.593

Driftsomkostning

1.121

Forbrugerinvestering

3.277

Byggemodningsbidrag

5.298

Stikledningsafgift

1.589

Investeringsbidrag

1.423

 

I alt kr.

 

26.175

 

 

 

VP1
+isolering

Fjv2
+isolering

Fjv
normal

VP
normal

Enhed

Bemærkninger
Samfundsøkonomi

38.042

24.568

13.617

30.945

1000 kr.

Nuværdi over 20 år

CO2-emission

3.599

1.592

1.836

3.617

Ton

Sum over 20 år

Brugerøkonomi

45.490

35.817

26.175

39.132

1000 kr. inkl. moms

 

1  VP = Varmepumpe     2 Fjv = Fjernvarme

 

Se nedenstående figur, der sammenligner fjernvarme med vand-varmepumper.
Fordelt på standard og lavenergi: Omkostninger for samfundet - målt over 20 år i 2010 kr.

undefined 

Samlet CO2 udledning for et hus på 150 m2 - akkumuleret over 20 år i ton

undefined

Omkostninger for dig og din bolig - i kr./år

undefined