Træflis

Fjernvarme Fyn modtager træflis, primært fra Fyn, der er fremstillet af rester fra produktionen af gavntræ i fynske skove, udtynding af amme-træer og træsorter, der ikke egner sig til videre forædling. Det reducerer derfor ikke savværkernes mulighed for at skaffe råvarer til møbler, byggeri med mere.

Træflisen anvendes til varmeproduktion og erstatter fossile brændsler. Anvendes flisen ikke og efterlades til at rådne i skovene, vil det frigive CO2. Samtidig vil mange plejeindgreb som tyndinger i skovene blive undladt. Dette kan forsinke og reducere skovenes produktion af højkvalitetskævler og tømmer, som kan erstatte andre materialer, der udleder mere CO2 ved produktion. Det gælder eksempelvis inden for byggeri, hvor man kan mindske udledningen af CO2, hvis man bygger med træ frem for beton, stål eller aluminium. Undlader man at rydde op i skovene, vil skovejernes tilskyndelse til at øge produktionen i skovene også falde. Det samme vil skovenes klimaeffekt.

Træbrændslet sætter et meget begrænset CO2-aftryk, da CO2-udledningen ved forbrænding ligger på samme niveau som træ, der efterlades til en naturlig omsætning i skovene. Da træflisen primært kommer fra skove på Fyn, er CO2-udledningen fra transport samtidig minimal.

Du kan læse mere om træflis på Dansk Fjernvarmes hjemmeside her

 

Fjernvarme Fyn bruger cookies - læs mere her Accepter