Se hvem der arbejder på vores adresse

Hvem arbejder på Havnegade 120?

Vi har gang i mange store byggeprojekter på Havnegade 120. Det gælder ikke mindst den nye og moderne Bio Blok 2.

På denne side kan du se, hvilke eksterne leverandører som som arbejder på byggepladsen.

Maskinleverancer
Lachenmeier Monsun A/S
CVR-nr. 73507812
Flismodtagersystem og transport
Andritz OY
RUT nr. R0043026
Kedel og røggasrens
TGM Kanis Turbinen GmbH
RUT nr.
Turbine
Prometec Tools OY
RUT nr. R0046484
Prøveudtagningssystem flis

 

Bygningsleverancer
Per Aarsleff A/S
CVR-nr. 37542784
Pælefundering, fundamenter, bygning
Hans H. Pedersen ApS
CVR-nr. 86078910
Pælefundering, fundamenter
Jens Sandberg A/S
CVR-nr. 20797606
Fundamenter