Bortfald af grundbeløb forventes ikke at skabe prisstigninger

I den seneste tid har der været skrevet i pressen om bortfaldet af det såkaldte grundbeløb ved udgangen af 2018. Heldigvis forventes det ikke at betyde prisstigninger for Fjernvarme Fyns kunder.

Her kan du læse hvorfor.

Decentrale værker hårdest ramt
Beløbets bortfald vil primært ramme dem, som er tilsluttet de decentrale værker. Det gælder typisk små producenter med eksempelvis gasfyret varmeproduktion. Disse har hidtil modtaget tilskuddet som kompensation for at stå ”standby” på det omskiftelige el-marked.

Fjernvarme Fyns største produktionsanlæg tilhører derimod kategorien af centrale kraftværker. Det betyder, at virksomheden ikke i samme grad har fået støtte fra ordningen. Af samme grund vil bortfaldet ikke ramme Fjernvarme Fyn i samme grad som de decentrale værker.

Rettidig omhu holder varmeprisen i ro
Fjernvarme Fyn har modtaget et støttebeløb til el-produktionen på affaldsenergianlægget, samt de decentrale kraftvarmeværker i Vissenbjerg, Nr. Broby og Ferritslev, på i alt cirka 37 millioner kroner om året. Dette beløb bortfalder også ultimo 2018.

Virksomheden har imidlertid brugt de seneste år på at forberede sig til netop denne situation. Recepten har været smarte investeringer og effektiviseringer på både produktionsanlæggene, i distributionsnettet og i administrationen.

Det betyder, at Fjernvarme Fyn er rustet til en fremtid uden tilskud fra denne pulje. Og derfor kan målet om at holde varmeprisen i ro opfyldes.

Varmeprisen forventes med andre ord ikke at stige i de kommende år som følge af grundbeløbets bortfald.
 

Fjernvarme Fyn bruger cookies - læs mere her Accepter