Fjernvarme Fyn sænker atter varmeprisen efter fornuftigt årsresultat

Fjernvarme Fyn præsenterede mandag den 8. maj 2017 årsregnskabet for 2016 til virksomhedens ordinære generalforsamling. Det viser et fornuftigt resultat og en virksomhed, som er rustet til at møde fremtidens mange udfordringer.

Og kunderne kan varme sig ved tanken om, at resultatet for fjerde år i træk skaber grundlag for at nedsætte varmeprisen.

Konsolidering efter vækst
2016 blev året, hvor fokus var på at konsolidere Fjernvarme Fyn. Målet er at sikre en sammenhængende og fortsat rentabel produktion, efter at virksomheden voksede markant i 2015.

Samtidig er der gennem hele 2016 foretaget en kontinuerlig effektivisering af både organisation og arbejdsgange. Det betyder, at Fjernvarme Fyn kan gå fremtidens høje økonomiske krav i møde med hævet pande og rettidig omhu.

Fremtiden er grøn
Fremtidens farve er grøn. Det gælder også hos Fjernvarme Fyn, hvor kun cirka en tredjedel af varmeproduktionen til kunderne i dag er baseret på fossile brændsler. Og i 2016 er indsatsen for at lade halm, affald, biomasse og industriel overskudsvarme overtage en stadig større del af produktionen fortsat.

Helt konkret er der blandt andet igangsat en ambitiøs helhedsplan for affaldsenergianlægget med et budget på næsten en kvart milliard kroner. Med projektet bliver anlægget fremtidssikret samtidig med, at både kapacitet og miljøhensyn øges væsentligt.

Kundegrundlaget vokser fortsat
På forsyningssiden har Fjernvarme Fyn i 2016 budt velkommen til mange nye kunder i særligt Søndersø, Nr. Broby og Vissenbjerg. Og der gøres fortsat en massiv indsats for at udbrede kendskabet til fjernvarme som et nemt, billigt og miljøvenligt alternativ til de individuelle opvarmningsformer.

Varmeprisen nedsættes for fjerde år i træk
På baggrund af det fornuftige årsresultat vælger Fjernvarme Fyn atter at nedsætte varmeprisen. Det sker med virkning fra 1. juli 2017.

Energibidraget nedsættes fra 83 kroner til 81 kroner (eksklusiv moms). Og transportbidraget nedsættes fra 3,60 kroner til 3,20 kroner (eksklusiv moms). Det giver en årlig besparelse på 390 kroner for et standardhus på 130 m2 (inklusiv moms).

Det er fjerde år i træk, at Fjernvarme Fyn nedsætter varmeprisen.

Grund til glæde
Alt i alt er der altså grund til at glæde sig på både kundernes, miljøets og fremtidens vegne

Administrerende direktør Jan Strømvig udtaler: ”Vi er stolte over atter at kunne præsentere et flot resultat på et marked præget af høje politiske og økonomiske krav. Resultatet skyldes ikke mindst en ihærdig indsats fra virksomhedens knap 300 ansatte, som hver dag yder et stort bidrag for at skabe de flotte resultater. Med årets mange aktiviteter er både grøn omstilling og økonomisk ansvarlighed fortsat i centrum i arbejdet med at videreudvikle Fjernvarme Fyn til fremtidens samfund”.

Yderligere information
Årsregnskabet er præsenteret på selskabets ordinære generalforsamling mandag den 8. maj 2017 og kan findes på www.fjernvarmefyn.dk.

For yderligere information, kontakt:
Bestyrelsesformand Dorte Hjertstedt Boye, telefon 29 90 84 95
Adm. direktør, Jan Strømvig, Fjernvarme Fyn, telefon 65 47 30 10