Ingen planer om forrentning af indskudskapital

Mediernes søgelys har de seneste dage været rettet mod Herning; nærmere betegnet mod fjernvarmeselskabet Eniig Varme. Her er der givet tilladelse til at sende en trecifret millionregning til virksomhedens kunder efter princippet om forrentning af indskudskapital. Et beløb som går til selskabets ejere, herunder Herning Kommune, hvilket har skabt debat.

I samme ombæring er Fjernvarme Fyn blevet nævnt som et af de fjernvarmeselskaber på landsplan, der har søgt om tilladelse til at udnytte samme mulighed.

Til gavn for virksomhedens kunder
Fjernvarme Fyn har ganske rigtigt søgt om godkendelse af indskudskapitalens størrelse og om muligheden for at kunne få denne forrentet. Det skete tilbage i 2015, da virksomheden købte produktionsanlæggene på Havnegade i Odense. Formålet med ansøgningen var at sikre mulighed for konsolidering samt et økonomisk råderum til udvikling af virksomheden; begge dele til gavn for Fjernvarme Fyns kunder.

Det er endnu ikke besluttet om, og i hvilket omfang, muligheden vil blive udnyttet.

Fjernvarme Fyns administrerende direktør, Jan Strømvig, forklarer: ”Til forskel fra situationen i Herning, hvor sagen rækker helt tilbage fra 2003, er der hos os kun søgt om godkendelse af forrentning fra og med 2015.

Samtidig er der endnu en væsentlig forskel til den aktuelle sag i Herning. Hvis Fjernvarme Fyns bestyrelse og ejerkommuner beslutter at udnytte muligheden, vil udbyttet alene blive brugt til konsolidering og udvikling hos Fjernvarme Fyn. Pengene vil med andre ord forblive i selskabet og på den måde komme vores kunder til gode”.

Derfor vil Fjernvarme Fyns mange kunder altså ikke komme i samme situation som varmekunderne i Herning.