Sponsorater

Fjernvarme Fyn ønsker at fastholde en stærk lokal forankring i forsyningsområdet. Derfor støtter Fjernvarme Fyn initiativer, der bidrager til at sikre det lokale sports- og kulturliv gode udfoldelsesmuligheder.

Fjernvarme Fyns sponsoraftaler henvender sig til en bred målgruppe, hvorfor der primært sigtes mod mindre sponsorater. 

Hvem vil vi gerne støtte?
For Fjernvarme Fyn er det vigtigt, at sponsoraterne matcher vores profileringsstrategi og værdier.
Vi vil desuden gerne anvende sponsorater i forbindelse med events, som giver markedsføringsmæssig værdi inden for nuværende og potentielle forsyningsområder.

Fjernvarme Fyn har p.t. følgende samarbejdspartnere: