Affald som brændsel

Fjernvarme Fyn afbrænder primært fynsk affald fra dagsrenovation. For at udnytte anlæggets fulde kapacitet suppleres der med importeret RDF, som står for Refuse-Derived Fuel og er forbrændingsegnet sorteret affald. Det består primært af papir, plast, træ, tekstil og biomasse.

Import af affald er godkendt af de statslige miljømyndigheder i både Danmark og hos eksportlandet i EU. Denne import påvirker ikke de danske mål for genanvendelse, da der ikke er tale om energiudnyttelse af indenlandske ressourcer. Samtidig er importeret affald ikke-genanvendeligt og nyttiggøres derfor i overensstemmelse med affaldshierarkiet. Affaldshierarkiet foreskriver, at man kun afbrænder affald, som ikke kan genanvendes.

Klimagevinsten ved at importere affald fra andre EU-lande er markant. Livscyklusanalyser viser, at der er dobbelt så stor klimagevinst ved at udnytte irsk og engelsk affald i Danmark fremfor at deponere det i hjemlandet. Det skyldes først og fremmest, at den udledte energi alternativt skulle have være fremstillet med brug af fossile brændsler. Derudover udleder deponering af affald den miljøskadelige klimagas metan.

Helhedsplan fremtidssikrer affaldsenergianlægget
I 2016 er der udarbejdet en omfattende helhedsplan for renovering og opgradering af affaldsenergianlægget med et godkendt budget på cirka en kvart milliard kroner. Ombygningen gennemføres i 2017 og består af en række delprojekter, der alle er med til at fremtidssikre anlægget. Det betyder blandt andet, at der opnås fuld udnyttelse af anlæggets kapacitet, ligesom energien i affaldet udnyttes bedre.