Fakturering og leveringsbetingelser

Alle fakturaer for ydelser eller materialer, der leveres fra den 1. januar 2016 og fremadrettet, skal sendes direkte til Fjernvarme Fyn Holding A/S.

Hvis fakturaer, som fremsendes i år 2016, derimod vedrører ydelser eller materialer, som er leveret i år 2015, skal den hidtidige løsning anvendes. Altså fremsendelse til Jokkmokk til RU 9901 eller RU 2988.

Det afgørende for valget af faktureringsadresse og fremsendelsesmetode er derfor, om ydelse eller materialer er leveret før eller efter den 1. januar 2016.

Manglende efterlevelse heraf vil kunne medføre forsinket betaling.

Vær samtidig opmærksom på, at Fjernvarme Fyn Holding A/S som offentligt ejet selskab kun kan modtage og betale fakturaer elektronisk.

EAN numre gældende fra 2016 (for ydelser leveret efter den 1. januar 2016)
Fjernvarme Fyn Holding A/S består i dag af følgende datterselskaber med hver deres EAN nummer:

Fjernvarme Fyn Produktion A/S EAN 5798006616671 (nyt)
Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S EAN 5798006616688 (nyt)
Fjernvarme Fyn Distribution A/S EAN 5798006606467 (uændret)


Hvis du ikke kan fremsende elektroniske fakturaer
Hvis du ikke kan fremsende elektroniske fakturaer fra dit opkrævnings- eller økonomisystem, kan du i stedet sende via adressen www.virk.dk. Fra forsiden klikkes på teksten ”Fakturablanketten”, hvorefter man følger vejledningen trin-for-trin.
Formatet for elektroniske fakturaer hedder OIOUBL. For at lette fakturabehandlingen, bedes vores ordrenummer blive påført i feltet <OrderReference>.

Vejledning til virk.dk

Alternativt kan man anvende NemHandel.

 

Sikkerhedsfolder

Denne folder beskriver sikkerhedsreglerne for besøgende på produktionsanlæggene på Havnegade.

Klik her for dansk version

Klik her for engelsk version

Klik her for tysk version