Verdensmål for bæredygtig udvikling

Fjernvarme Fyns strategi understøtter FN's verdensmål.

Verdensmålene er den mest ambitiøse plan for klodens udvikling nogensinde. Alle lande har skrevet under på at afskaffe fattigdom, bekæmpe ulighed og bremse klimaforandringer inden 2030.

For at synliggøre, hvordan vi arbejder med bæredygtighed, vil Fjernvarme Fyns CSR-politik blive udbygget i den kommende strategiperiode.

FN's verdensmål:

1. Afskaf fattigdom, 2. Stop sult, 3. Sundhed og trivsel, 4. Kvalitetsuddannelse, 5. Ligestilling mellem kønnene, 6. Rent vand og sanitet, 7. Bæredygtig energi, 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst, 9. Industri, innovation og infrastruktur, 10. Mindre ulighed, 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund, 12. Ansvarligt forbrug og produktion, 13. Klimaindsats, 14. Livet i havet, 15. Livet på land, 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner, 17. Partnerskaber for handling.

Hvordan bidrager Fjernvarme Fyn allerede til verdensmålene?

I den kommende strategiperiode vil Fjernvarme Fyn udvælge ét eller flere verdensmål, som vi vil arbejde med. Vi bidrager dog allerede til verdensmålene.

Odense Kommune har ambitiøse mål i forhold til bæredygtighed og minimering af miljøpåvirkninger. Sammen med byens øvrige forsyningsselskaber spiller Fjernvarme Fyn en central rolle i udmøntningen af denne ambition, hvilket er med til at understøtte Odense Kommunes vision om bæredygtig udvikling, vækst og samfundsnytte.

Fælles for Odenses tre kommunale forsyningsselskaber er, at vi:

  • Vægter forsyningssikkerhed og fremtidssikring af anlæg højt
  • Har fokus på effektivisering og på at sikre konkurrencedygtige priser
  • Bidrager til et forbedret miljø, blandt andet gennem bæredygtig udvikling
  • Arbejder med at nedbringe de samlede miljøbelastninger, optimere det samlede energiforbrug og udnytte anvendte ressourcer optimalt
  • Samarbejder om opgaver, der fordelagtigt kan løses sammen
  • Arbejder for at være attraktive arbejdspladser
  • Har et mål om endnu flere tilfredse og miljøbevidste kunder


Hver dag arbejder vi på at videreudvikle produktion og forsyning til fremtidens samfund. Og vi er nået et godt stykke i omstillingen mod en grøn og bæredygtig energiproduktion. Senest kunne vi offentliggøre en aftale med Facebook om at udnytte overskudsvarmen fra det kommende datacenter i Odense til fjernvarme. Dette projekt er imidlertid blot en lille del af den samlede plan for, hvordan den fynske fjernvarmeproduktion skal være fri for fossile brændsler inden 2030.

Et andet ambitiøst projekt er Fjernvarme Fyns affaldsenergianlæg, som er blevet ombygget for en kvart milliard kroner. Med ombygningen bliver anlæggets kapacitet samt energien i affaldet udnyttet bedre og mere effektivt.

I Fjernvarme Fyns samlede produktion udgør biomasse også en betydelig andel. Hvert år forvandles cirka 200.000 tons fynsk halm til fjernvarme og el, og på det flisfyrede kraftvarmeværk i Dalum bliver 40.000 tons træflis årligt til fjernvarme.

Fjernvarme kan produceres af næsten alle typer brændsler. Denne unikke fleksibilitet gør det muligt at skabe en produktion i harmoni med samfundets skiftende behov.

I fremtiden vil overskydende strøm fra vind- og solbaseret el-produktion få stigende betydning for varmeproduktionen. Det sker i takt med, at andelen af vindkraft udbygges. Derfor planlægger Fjernvarme Fyn at bygge en "elkedel", foruden den vi allerede har på Havnegade. De kan sættes i drift og skabe varme fra den elektricitet, som indimellem er i overskud fra den vedvarende el-produktion.

Nederst på siden kan du finde information om nogle af de brændsler, som Fjernvarme Fyn benytter til at producere varme.

Fjernvarme Fyn bruger cookies - læs mere her Accepter