Der er i øjeblikket driftsforstyrrelser i Nr. Broby Vi forventer normal drift inden for 1 time. Vi undskylder evt. gener.
Fjernvarme Fyn bruger blandt andet halm som brændsel

Fjernvarme Fyn og Verdensmålene

Vi bakker naturligvis op om FN’s ambitiøse Verdensmål.

Og vi har valgt at fremhæve mål nummer 7, der handler om bæredygtig energi. For her kan vi gøre en vaskeægte forskel. Vi er nemlig gode til at lave varme på en fornuftig og samfundsansvarlig måde. Og det vil vi blive endnu bedre til fremover.

Vi forsøger naturligvis også at inddrage de øvrige af FN’s målsætninger i vores daglige arbejde.

Men vi tror på, at den store forskel skabes med en fokuseret indsats. Og som leverandør af fremtidens varmeløsninger vælger vi derfor at koncentrere vores mange ambitiøse projekter om mål nummer 7: Bæredygtig energi.

Vi inviterer dig til at læse om nogle af vores indsatser i det følgende.

Bæredygtig energi

En grønnere fremtid uden kul

Fossile brændsler og bæredygtig energi rimer ikke. Derfor siger vi farvel til kullene senest i 2025.

Bæredygtig energi handler om at sende mindre CO2 ud i atmosfæren. Derfor er afskeden med kul et afgørende bidrag til Verdensmål nummer 7.

Men varme kan ikke laves på gode intentioner alene. Og vores dygtige eksperter regner hver dag på, hvad der skal komme i stedet. Den endelige løsning kender vi ikke endnu.

Vi ved til gengæld, at vi nok skal komme i mål.

Overskudsvarme sparer på ressourcerne

Bæredygtig energi handler også om at bruge ressourcerne bedre. Det gør vi blandt andet ved at udnytte overskudsvarmen fra en lang række industrivirksomheder til fjernvarme.

Og i starten af 2020 klipper vi snoren til et nyt stort varmepumpeanlæg i Odense. Anlægget, som er forbundet til Facebooks datacenter, er verdens største af sin art. Det er vi lidt stolte af.

For overskudsvarmen vil dække varmeforbruget hos cirka 6.900 husstande. Så skruer vi tilsvarende ned for den fossile varmeproduktion. Og elforbruget til anlægget kommer naturligvis fra ny vedvarende energi.