Der er i øjeblikket driftsforstyrrelser i store dele af forsyningsområdet.