Områder

Bred

Projektgodkendelsen er udløbet. Bor du Bred, er det derfor ikke længere muligt at tilmelde dig fjernvarme.
Færdig
26. april, 2020

Projektgodkendelsen udløber

Færdig
1. april, 2020

Sidste frist for tilmelding

Begivenhed
18. juni, 2018

Mød os ved pølsevognen

Begivenhed
31. januar, 2018

Åbent hus i Bred Kulturhus

Begivenhed
5. december, 2017

Infoaften i Bred Kulturhus

Milepæl
11. oktober, 2017

Assens Kommune har godkendt Fjernvarme Fyns projekt i Bred

Nyheder

Priser og finansiering

Hvad koster det at blive tilsluttet fjernvarme i Bred?

For et hus på 130 m2 med 18,1 MWh i forbrug og en afkøling på 30 grader er den årlige fjernvarmeudgift 10.820 kr.

Du kan komme i gang for 2.500 - 5.000 kr. Resten kan finansieres over varmeregningen.

Priseksempler for nuværende naturgaskunder

Bemærk, at du kan gøre brug af håndværkerfradraget, når du bliver tilsluttet fjernvarme. Du kan få fradrag for arbejdsløn til opsætning af installationen og til etablering af stikledningen.

Håndværkerydelser giver fradrag på op til 12.500 kr. per person.

Håndværkerfradragets værdi svarer til cirka 26 %. Har du 3.000 kr. i fradrag, sparer du derfor cirka 780 kr.

Arbejdsløn per meter stikledning udgør 575 kr.

Læs mere på om håndværkerfradraget på Skats hjemmeside her.

Antal m2 og længde på stikledning i m Pris i kr. Håndværkerfradrag i kr. Pris fratrukket håndværkerfradrag
Tilslutning af ejendom på 110 m2 og 10 m stikledning fra skel 32.373 1.495 30.878
Tilslutning af ejendom på 130 m2 og 15 m stikledning fra skel 39.122 2.240 36.882
Tilslutning af ejendom på 150 m2 og 20 m stikledning fra skel 45.871 2.987 42.884

 


Prisen bør tillægges fra 16.000 kr. til indvendigt rørarbejde samt cirka 8.000 kr. til afbrydelse af gasstik eller 5.000 kr. til fjernelse af tom olietank.

Spørgsmål og svar

Mit fyr er ikke ret gammelt - skal jeg skifte?

Du kan få lagt et fjernvarmestik ind til huset uden at blive tilsluttet fjernvarme - og vente med at aftage varme i op til fem år. På denne måde skal du kun betale en del af tilslutningen her og nu.

Fordele ved denne løsning:

  • Du får fjernvarmestikket med opstartsrabat
  • Du kan fortsætte med dit fyr nogle år endnu
  • Du kan hurtigt skifte til fjernvarme, hvis fyret går i stykker
  • Du kan vente med at betale restbeløbet, til du bliver tilsluttet fjernvarme
  • Du er med til at sikre, at fjernvarmen kommer til dit område

 

Priseksempel for et hus med gasfyr
Et hus på 130 m2 og 15 m stikledning

Tilslutningsbidrag: 18.784 kr.
Årligt gebyr i forbindelse med frostsikring: 300 kr.

Når du ønsker at aftage varme, skal du betale restbeløbet (byggemodningsbidraget). Dette skal ske senest fem år efter, at du har fået etableret fjernvarmestikket.

Restbeløb til betaling, når der åbnes for fjernvarmen: 12.250 kr.

Hvorfor er fjernvarme billigere end andre opvarmningsformer?

Prisudviklingen for fjernvarme, naturgas og olie viser, at fjernvarmen har været mærkbart billigst over en lang årrække. Det skyldes flere forhold:

  • Fjernvarmen udnytter overskudsvarme fra el-produktion og industri, og den kan bruge alle lokale energikilder - for eksempel affald, biomasse og sol. Dermed er fjernvarme ikke ensidigt afhængig af olie, kul og gas, hvor der jævnligt er store prisudsving.
  • I modsætning til andre opvarmningsformer er fjernvarmen et fælles varmesystem, hvor energikilderne kan udnyttes langt mere effektivt end mindre private anlæg. Fjernvarmekunderne deler udgifterne til drift, vedligehold og udvikling.
Hvorfor er fjernvarme nemt og sikkert?

Det er fjernvarmeselskabet, der har ansvar for driften. Det betyder, at man som fjernvarmekunde ikke skal bekymre sig, om der er varme nok.

Fra fjernvarmeværkerne pumpes det varme fjernvarmevand ud til kunderne i højisolerede rør under jorden. I husene bliver det varme vand brugt i radiatorer og til at opvarme brugsvandet via en varmeveksler eller varmtvandsbeholder. Her giver det varme fjernvarmevand sin varme videre til det vand, der kommer ud af vandhanerne. Fra husene løber fjernvarmevandet tilbage til fjernvarmeværket i afkølet form. Fjernvarmevandet cirkulerer på denne måde hele tiden i et lukket rørsystem.

Både produktion og fjernvarmerør bliver overvåget døgnet rundet, så varmeafbrydelser er sjældne.

Hvorfor er fjernvarme grøn fornuft?

År for år fylder de vedvarende energikilder mere, og det reducerer vores CO2-udslip i stor skala.

Når vi udleder CO2, forstærker vi den globale opvarmning. Men vi har brug for at opvarme vores boliger og brugsvand. Derfor er det vigtigt at få mest mulig varme med mindst muligt CO2-udslip.

Det er her, fjernvarmen har sin styrke. Den bruger overskudsvarmen fra el-produktion og affaldsforbrænding, og den kan baseres på alt fra flis og halm til sol og biogas. Når fjernvarmen bliver produceret på olie og naturgas, udnytter den også energien langt mere effektivt, end man kan med eget fyr derhjemme. 

I praksis betyder det, at hvert oliefyret hus, der vælger fjernvarme, sparer klimaet for 5,7 tons CO2 om året. Hvis huset bruger naturgas, er tallet 3,9 tons.