Der er i øjeblikket driftsforstyrrelser i Nr. Broby Vi forventer normal drift inden for 1 time. Vi undskylder evt. gener.
Pige_Mor_Ipad
Områder

Verninge

Vi planlægger at udvide til Verninge. Bor du Verninge, kan du derfor nu tilmelde dig

Hør om dine muligheder
Færdig
1. januar, 2020

Projektforslaget udløber

Begivenhed
1. november, 2017

Tilmeld dig og dine naboer til Fjernvarme Home Party

Begivenhed
15. marts, 2017

ZOO-billetter til de hurtige

Begivenhed
21. november, 2016

Informationsaften i Verninge Forsamlingshus

Milepæl
1. februar, 2016

Assens Kommune har godkendt Fjernvarme Fyns projekt i Verninge

Priser og finansiering

Priseksempel
For et hus på 130 m² med 18,1 MWh i forbrug og en afkøling på 30 grader er den årlige fjernvarmeudgift 10.820 kr.

Konkrete priseksempler fra Verninge
Et gasopvarmet hus på 95 m², årgang 1993, som skal have et fjernvarmestik på 5 meter, kan opnå en besparelse på op til 6.600 kr. per år.

Et gasopvarmet hus på 164 m² med 80 m² kælder, årgang 1916, som skal have en stikledning til fjernvarme på 14 meter, kan opnå en årlig besparelse på op til 8.500 kr.

Et gasopvarmet hus på 255 m², årgang 2007, som skal have et fjernvarmestik på 26 meter, kan opnå en årlig besparelse på op til kr. 7.200.

Spørgsmål og svar

Mit fyr er ikke ret gammelt - skal jeg skifte?

Du kan få lagt et fjernvarmestik ind til huset uden at blive tilsluttet fjernvarme - og vente med at aftage varme i op til fem år. På denne måde skal du kun betale en del af tilslutningen her og nu.

Fordele ved denne løsning:

  • Du får fjernvarmestikket med opstartsrabat
  • Du kan fortsætte med dit fyr nogle år endnu
  • Du kan hurtigt skifte til fjernvarme, hvis fyret går i stykker
  • Du kan vente med at betale restbeløbet, til du bliver tilsluttet fjernvarme
  • Du er med til at sikre, at fjernvarmen kommer til dit område

 

Priseksempel for et hus med gasfyr
Et hus på 130 m2 og 15 m stikledning

Tilslutningsbidrag: 18.784 kr.
Årligt gebyr i forbindelse med frostsikring: 300 kr.

Når du ønsker at aftage varme, skal du betale restbeløbet (byggemodningsbidraget). Dette skal ske senest fem år efter, at du har fået etableret fjernvarmestikket.

Restbeløb til betaling, når der åbnes for fjernvarmen: 12.250 kr.

Hvorfor er fjernvarme billigere end andre opvarmningsformer?

Prisudviklingen for fjernvarme, naturgas og olie viser, at fjernvarmen har været mærkbart billigst over en lang årrække. Det skyldes flere forhold:

  • Fjernvarmen udnytter overskudsvarme fra el-produktion og industri, og den kan bruge alle lokale energikilder - for eksempel affald, biomasse og sol. Dermed er fjernvarme ikke ensidigt afhængig af olie, kul og gas, hvor der jævnligt er store prisudsving.
  • I modsætning til andre opvarmningsformer er fjernvarmen et fælles varmesystem, hvor energikilderne kan udnyttes langt mere effektivt end mindre private anlæg. Fjernvarmekunderne deler udgifterne til drift, vedligehold og udvikling.

Hvorfor er fjernvarme nemt og sikkert?

Det er fjernvarmeselskabet, der har ansvar for driften. Det betyder, at man som fjernvarmekunde ikke skal bekymre sig, om der er varme nok.

Fra fjernvarmeværkerne pumpes det varme fjernvarmevand ud til kunderne i højisolerede rør under jorden. I husene bliver det varme vand brugt i radiatorer og til at opvarme brugsvandet via en varmeveksler eller varmtvandsbeholder. Her giver det varme fjernvarmevand sin varme videre til det vand, der kommer ud af vandhanerne. Fra husene løber fjernvarmevandet tilbage til fjernvarmeværket i afkølet form. Fjernvarmevandet cirkulerer på denne måde hele tiden i et lukket rørsystem.

Både produktion og fjernvarmerør bliver overvåget døgnet rundet, så varmeafbrydelser er sjældne.

Hvorfor er fjernvarme grøn fornuft?

År for år fylder de vedvarende energikilder mere, og det reducerer vores CO2-udslip i stor skala.

Når vi udleder CO2, forstærker vi den globale opvarmning. Men vi har brug for at opvarme vores boliger og brugsvand. Derfor er det vigtigt at få mest mulig varme med mindst muligt CO2-udslip.

Det er her, fjernvarmen har sin styrke. Den bruger overskudsvarmen fra el-produktion og affaldsforbrænding, og den kan baseres på alt fra flis og halm til sol og biogas. Når fjernvarmen bliver produceret på olie og naturgas, udnytter den også energien langt mere effektivt, end man kan med eget fyr derhjemme. 

I praksis betyder det, at hvert oliefyret hus, der vælger fjernvarme, sparer klimaet for 3 tons CO2 om året. Hvis huset bruger naturgas, er tallet 1,9 tons.