Investeringsbidrag for erhverv

 

Ejendommens BBR-areal                                    

Effektbidrag
kr. inkl. moms

Indtil 70 m2   6.888,00
71 - 500 m2   6.888,00 for 70 m2 + 29,90 pr. yderligere m2
501 - 1.000 m2   19.745,00 for 500 m2 + 24,40 pr. yderligere m2
1.001 - 2.000 m2   31.945,00 for 1000 m2 + 19,80 pr. yderligere m2
2.001 - 4.000 m2   51.745,00 for 2000 m2 + 16,20 pr. yderligere m2
4.001 - 8.000 m2   84.145,00 for 4.000 m2 + 12,40 pr. yderligere m2
8.001 - 16.000 m2   133.745,00 for 8.000 m2 + 9,40 pr. yderligere m2
Over 16.000 m2   208.945,00 for 16.000 m2 + 7,50 pr. yderligere m2
                                          Etagehøjden må maks. udgøre 4 meter inkl. etageadskillelse

 

Specielt investeringsbidrag - efter mængdebegrænser 

Mængdebegrænsning                                          Investeringsbidrag (min. 0,5 m3/time
kr. inkl. moms
0,5 - 1,0 m³   18.488,00 for 0,5 m³ pr. time + 2.488,00 pr. 0,1 m³ yderligere
1,0 - 2,0 m³   30.928,00 for 1,0 m³ pr. time + 2.065,00 pr. 0,1 m³
2,0 - 4,0 m³   51.578,00 for 2,0 m³ pr. time + 1.618,00 pr. 0,1 m³ yderligere
4,0 - 8,0 m³    83.938,00 for 4,0 m³ pr. time + 1.231,00 pr. 0,1 m³ yderligere
8,0 - 16,0 m³    133.178,00 for 8,0 m³ pr. time + 941,00 pr. 0,1 m³ yderligere
Over 16,0 m³    208.458,00 for 16,0 m³ pr. time + 744,00 pr. 0,1 m³ yderligere

 

Hvor en eksisterende mængdebegrænser ændres, eller der ændres fra effektbidrag til mængdebegrænser, betales for mængdebegrænser. Kontakt Fjernvarme Fyn for nærmere oplysninger.

Regulering af investeringsbidrag skal foretages i følgende tilfælde

Hvis anmodning om tilslutning modtages af Fjernvarme Fyn efter den angivne frist. Tillægget andrager 10%. 

Ved tilslutning af en ejendom til eksisterende net andrager tillægget 10%. 

Hvis udvidelsen af ejendommen medfører forøgelse af stikledningens dimension, tillægges det supplerende bidrag 10%. 

Ved nytilslutning, ved udvidelse af rumindholdet eller ved forøgelse af mængdebegrænserens indstilling betales investeringsbidrag, som anført i ovenstående tabeller. 

Lavenergibyggeri med energiforbrug 25% mindre end normen reduceres i tilslutningsbidraget med 25%.

Byggemodningsbidrag 

Der opkræves byggemodningsbidrag svarende til 100 % af Fjernvarme Fyns beregnede omkostninger.