Tilslutningsbidrag for erhverv

Som ny kunde betaler din virksomhed et tilslutningsbidrag for at blive tilsluttet fjernvarmeforsyningen.

Tilslutningsbidraget består af et investeringsbidrag og et stikledningsbidrag - og skal betales inden stikledningen etableres.