Grønt farvestof

Det grønne farvestof er godkendt og ufarligt.

Det grønne farvestof hedder Fluorescein (URANIN) og er godkendt af myndighederne som sporstof. Det er således hverken skadeligt for mennesker, dyr eller miljø.

Flere fjernvarmeselskaber, eksempelvis AffaldVarme Aarhus og Roskilde Fjernvarmeforsyning, har også gode erfaringer med brug af farvestoffet.

Hydro-X, som leverer det grønne farvestof, har ansøgt om tilladelse til brug af sporstoffet i fjernvarmesystemet:
"Miljøstyrelsen har, ved miljøministeriets bekendtgørelse nr. 144 af 14.4.1982 om forbud mod anvendelse af gifte i visse varmesystemer, forbudt anvendelsen af stoffer, der er klassificeret som giftige. URANIN er imidlertid ikke klassificeret som giftigt, og er således ikke forbudt som sporstof i fjernvarmesystemer."*

* Uddrag fra dokument fra Miljøstyrelsen dateret 15. januar 1985, hvor Miljøstyrelsen godkender brugen af det grønne farvestof i fjernvarmesystemer.

Fjernvarme Fyn bruger cookies - læs mere her Accepter