Har du dårlig afkøling?

Dårlig afkøling kan skyldes flere ting. Herunder kan du se mulige årsager til dårlig afkøling, og hvad du kan gøre for at afhjælpe problemet.

 

For højt indstillede varmtvandstemperaturer

Afhjælpning: Stil temperaturregulatoren ned. Justér temperaturen i varmtvandsbeholderen til 50 - 55 C 

Skjult omløb i installationen om sommeren

Afhjælpning: Luk radiator- og gulvvarmekredse om sommeren, så der ikke unødvendigt føres fjernvarmevand rundt i bygningen

Radiatortermostater, som ikke er indstillet ens

Afhjælpning: Åben lige meget for alle radiatorer i sammenhængende rum. Undersøg om alle radiatorer i samme rum afkøles ensartet ved at returledningen fra radiatorerne skal være kold/lunken

Konstant varmtvandscirkulation

Afhjælpning: Monter et tidsur i samråd med en VVS-installatør, så der undgås konstant varmtvandscirkulation

Tildækkede radiatorer

Afhjælpning: Tildæk ikke radiatorer med møbler eller tøj

Der lukkes ikke for varmen, når der luftes ud

Afhjælpning: Luk for radiatorventilerne, når der luftes ud

For små radiatorer

Afhjælpning: Bygningen kan være ombygget, uden af radiatorerne er blevet efterdimensioneret til de nye rum. Radiatorerne passer måske derfor ikke længere til de rum, de skal opvarme. Hvis en radiator er for lille og ikke kan opvarme rummet, skal der indsættes en ny eller en ekstra radiator, så effekten af radiatoren/ radiatorerne passer til rummets størrelse og varmebehov

Fastsiddende ventiler

Afhjælpning: Ventiler åbnes og lukkes et par gange (motioneres). Hjælper dette ikke, tilkald da en VVS-installatør

Ingen styring af gulvvarme

Afhjælpning: I nogle tilfælde er der ikke installeret rumtermostater eller anden styring på gulvvarmen. Det kan betyde, at fjernvarmen udnyttes dårligt. Monter derfor rumtermostater og eventuelt supplerende styring på gulvvarmen

Defekte radiatorventiler

Afhjælpning: Skift radiatorventilerne til nogle nye med forindstilling og få en VVS-installatør til at forindstille alle ventiler, så de passer til rummenes størrelse