Hus_Tilskudsordning_EnergiFyn
Overblik

Få tilskud til energiforbedring af din bolig

Søg om et kontant tilskud til energiforbedring af din bolig hos Fjernvarme Fyn

Opret ny tilskudssag Eksisterende tilskudssag

Få del i tilskudskronerne

Fjernvarme Fyn giver dig tilskud til energibesparende projekter.

Inden du iværksætter dit energibesparende projekt, skal du sende din ansøgning til Fjernvarme Fyn eller til vores samarbejdspartner Energi Fyn. Ifølge lovgivningen skal et energibesparende projekt godkendes, inden det påbegyndes for, at der efterfølgende kan udbetales tilskud til investeringerne.

Med Fjernvarme Fyns tilskudsordning kan du få et tilskud på 0,25 kr. inkl. moms per godkendt sparet kWh.

Tilskuddet udbetales som et engangsbeløb. Det vil sige, at beløbet kun udbetales for den besparelse, du opnår det første år. 

Ordningen er gældende frem til udgangen af 2020, hvorefter der ikke længere kan udbetales tilskud. Heller ikke, hvis der er ansøgt inden.

Tilskudsordningen administreres i samarbejde med vores samarbejdspartner Energi Fyn. Det vil sige, at Energi Fyn har den daglige administration af ordningen. Det er derfor dem, der vil være din primære kontakt fra ansøgning til færdiggørelse.

Har du et nyt projekt, som du ønsker at ansøge om tilskud til, skal du trykke på "Opret ny tilskudssag".

Har du ansøgt og fået godkendt et projekt inden den 26. marts 2018, skal du trykke på "Gå ind på eksisterende tilskudssag".

Opret ny tilskudssag

Gå ind på eksisterende tilskudssag

 

Værdierne for energibesparelserne fastsættes af Energistyrelsen og kan findes på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk.

Retten til at indberette dine energibesparelser til myndighederne overdrages til Fjernvarme Fyn/Energi Fyn og kan derfor ikke sælges/overdrages til andre.

Få råd og vejledning
Har du spørgsmål om Fjernvarme Fyns tilskudsordning, eller har du brug for gode råd i forbindelse med energiforbedring af din bolig, kan du kontakte energirådgiver Dorthe Hindsgaul på telefon 65 47 30 80 eller mail dh@fjernvarmefyn.dk.
Tilskud

Få del i tilskudskronerne