Hus_Tilskudsordning_EnergiFyn
Overblik

Det er ikke længere muligt at oprette nye ansøgninger

Tilskudsordningen til energiforbedring af boliger stopper den 31. december 2020

Eksisterende tilskudssag

Er din ansøgning blevet godkendt, skal du afslutte dit projekt inden årets udgang for at få del i tilskudskronerne

Vi har lukket for nye ansøgninger. Samtidig opfordrer vi alle, der har ansøgt og fået godkendt deres energibesparende projekter om at blive færdige, inden tilskudsordningen ophører ved årets udgang.

Projekter, som er ansøgt og godkendt inden den 29. maj 2020, vil blive behandlet som aftalt.

Med tilskudsordningen kan du få et tilskud på 0,25 kr. inkl. moms per godkendt sparet kWh.

Tilskuddet udbetales som et engangsbeløb. Det vil sige, at beløbet kun udbetales for den besparelse, du opnår det første år.

Tilskudsordningen administreres i samarbejde med vores samarbejdspartner Energi Fyn. Det vil sige, at Energi Fyn har den daglige administration af ordningen. Det er derfor dem, der er din primære kontakt fra ansøgning til færdiggørelse.

Gå ind på eksisterende tilskudssag

Værdierne for energibesparelserne fastsættes af Energistyrelsen og kan findes på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk.

Retten til at indberette dine energibesparelser til myndighederne overdrages til Fjernvarme Fyn/Energi Fyn og kan derfor ikke sælges/overdrages til andre.

Få råd og vejledning
Har du spørgsmål om Fjernvarme Fyns tilskudsordning, eller har du brug for gode råd i forbindelse med energiforbedring af din bolig, kan du kontakte energirådgiver Dorthe Hindsgaul på telefon 65 47 30 80 eller mail dh@fjernvarmefyn.dk.
Tilskud

Få del i tilskudskronerne