Regnskab_Gron_Kuglepen
Tilskud

Fjernvarme Fyns indberettede energibesparelser

Der er i 2019 godkendt 145 sager og indberettet 4.015.608,00 kWh.

 

Energibesparelser fordelt på forsyningstype og sektorer  

 

Siden 2006 har Fjernvarme Fyn været underlagt krav om at realisere konkrete dokumenterbare energibesparelser hos slutforbrugerne og i fjernvarmenettet. I gennemsnit skal der findes 70 GWh årligt i perioden 2017-2020.

Målet for 2020 er en energibesparelse på 215.000,00 kWh. Dette mål vil primært nås ved egne igangværende varmepumpeprojekter.

Derudover arbejdes der med følgende områder:

  • Private kunder – tilskudspulje og telefonrådgivning. Administrationen af ordningen er flyttet til Energi Fyn, som varetager dette på vegne af begge selskaber
  • Ledningsoptimering – fortsat fokus på energibesparelser i og omkring fjernvarmenettet samt på forbedring af kundernes afkøling
  • Rådgivning af kunder om konvertering til fjernvarme samt i korrekt brug af fjernvarme
  • Samarbejdet Effektiv Energi 2,0, hvor der tilbydes rådgivning til små og mellemstore virksomheder sammen med Erhvervshus Fyn, Energi Fyn og SEF

 

Vi samarbejder om energibesparelser med følgende virksomheder:
Erhvervshus Fyn, Forskerparken 10 D/E, 5230 Odense M, CVR-nr.: 40084509
Energi Fyn, Sanderumvej 16, 5250 Odense SV, CVR-nr.: 35142487
SEF Energi A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg, CVR-nr.: 25119207