Varmtvandsbeholder eller veksler?

Fjernvarme Fyn anbefaler, at opvarmningen af brugsvand sker ved hjælp af varmtvandsbeholder.

110 liter er normalt en passende størrelse til en familie.

Gennemstrømningsvandvarmer

Fordelen er, at den ikke kan løbe tør.

Ulempen er, at der er et tomgangsforbrug for at holde fjernvarmetemperaturen på 50 °C om sommeren, samt den behøver højt tryk.

I henhold til §3.7 i ”Almindelige bestemmelser” fraråder fjernvarme Fyn generelt brugen af gennemstrømningsvandvarmere, idet Fjernvarme Fyns ledningsnet ikke er dimensioneret med henblik på anvendelse af sådanne vandvarmere. Det må derfor kunne forventes, at der på visse steder og tider vil være manglende forsyning til gennemstrømningsvandvarmere.

Varmtvandsbeholder

Fordelen ved beholderløsning er, at der ikke er noget tomgangsforbrug, og at varmetabet i de nye beholdere er minimalt. Kunderne oplever ikke akut mangel på varmt vand ved lukninger og reparationer på fjernvarmenettet.

Ulempen er, at den kræver mere plads, og der er kun en vis mængde vand til rådighed ad gangen.

Fjernvarme Fyn bruger cookies - læs mere her Accepter