Få del i tilskudskronerne

Fjernvarme Fyn giver dig tilskud til energibesparende projekter.

Inden du iværksætter dit energibesparende projekt, skal du sende din ansøgning til Fjernvarme Fyn eller til vores samarbejdspartner Energi Fyn. Ifølge lovgivningen skal et energibesparende projekt godkendes, inden det påbegyndes for, at der efterfølgende kan udbetales tilskud til investeringerne.

Søg om energitilskud

 

Som en del af energiselskabernes energispareindsats kan du få et tilskud på 0,25 kr. inkl. moms pr. godkendt kWh. Den realiserede besparelse udbetales som et kontant tilskud. Det vil sige, at beløbet kun udbetales for den besparelse, du har opnået det første år. Tilskuddet udbetales til det kontonummer, du har oplyst.

Værdierne for energibesparelserne fastsættes af Energistyrelsen og kan findes på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk.

Retten til at indberette dine energibesparelser til myndighederne overdrages til Fjernvarme Fyn/Energi Fyn og kan derfor ikke sælges/overdrages til andre.

undefined

Få råd og vejledning

Har du spørgsmål om Fjernvarme Fyns tilskudsordning, eller har du brug for gode råd i forbindelse med energiforbedring af din bolig, kan du kontakte energirådgiver Dorthe Hindsgaul på telefon 65 47 30 80 eller mail dh@fjernvarmefyn.dk.