Hvad er Fjernvarme Fyns intentioner?

Fjernvarme Fyn ønsker at fremme samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne for derigennem at styrke udviklingen på Fyn og udviklingen inden for fjernvarmebranchen. Samarbejdet betyder, at der opstår nye idéer, og at kendte teknologier bliver efterset. Nye idéer og nye indfaldsvinkler indarbejdes i Fjernvarme Fyns klimastrategi.