Graddage

En graddag er et udtryk for en forskel på 1 °C mellem døgntemperaturen indendørs og den udendørs døgnmiddeltemperatur i et givent døgn.

Antallet af graddage kan anvendes som et simpelt mål for den kuldepåvirkning en bygning udsættes for i en given periode. Begrebet finder derfor anvendelse i beregningen af en bygnings energiforbrug.

Er der eksempelvis 10°C uden for, og man ønsker at opvarme sin bygning eller bolig til 20°C, så har man et behov på 7 graddage den pågældende dag, da man trækker 3 grader fra på grund af intern opvarmning fra eksempelvis lamper og elektriske apparater. Ønsker man derimod at varme huset op til 22°C i den samme uge, er der behov for 63 graddage (22-10-3)*7. Månedlige og årlige graddagetal beregnes ved at summere de enkelte dages graddagetal.

År 2017 2018 Normalåret
Måned Skygge Korrigeret for sol Skygge Koorigeret for sol Skygge
Januar 480,5 442,4 428,5 413,7 519,0
Februar 406,6 368,4 482,5 423,1 486,0
Marts 357,0 282,1 504,0 445,5 444,0
April 290,7 173,5 222,4 96,4 311,0
Maj 126,1 64,7 48,7 7,1 154,0
Juni 36,9 6,8 6,5 0,6 58,0
Juli 18,7 3,2 0,0 0,0 22,0
August 9,4 0,4 11,9 6,8 18,0
September 71,6 32,7 64,2 24,7 91,0
Oktober 175,6 134,5 188,2 126,0 207,0
November 325,5 298,4 312,4 273,7 341,0
December 393,9 376,5 461,0
Sum 2692,5 2183,6 2269,3 1817,6 3112,0
%/Normalåret 86,5% 70,2% 72,9% 58,4% 100,0%
År
Måned
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December
Sum
%/Normalåret
Fjernvarme Fyn bruger cookies - læs mere her Accepter