Graddage

En graddag er et udtryk for en forskel på 1 °C mellem døgntemperaturen indendørs og den udendørs døgnmiddeltemperatur i et givent døgn.

Antallet af graddage kan anvendes som et simpelt mål for den kuldepåvirkning en bygning udsættes for i en given periode. Begrebet finder derfor anvendelse i beregningen af en bygnings energiforbrug.

Er der eksempelvis 10°C uden for, og man ønsker at opvarme sin bygning eller bolig til 20°C, så har man et behov på 7 graddage den pågældende dag, da man trækker 3 grader fra på grund af intern opvarmning fra eksempelvis lamper og elektriske apparater. Ønsker man derimod at varme huset op til 22°C i den samme uge, er der behov for 63 graddage (22-10-3)*7. Månedlige og årlige graddagetal beregnes ved at summere de enkelte dages graddagetal.

År 2016 2017 Normalåret
Måned Skygge Korrigeret for sol Skygge Korrigeret for sol Skygge
Januar 506,4 478,8 480,5 442,4 519,0
Februar 405,7 367,7 406,6 368,4 486,0
Marts 387,8 317,3 357,0 282,1 444,0
April 282,2 194,4 290,7 173,5 311,0
Maj 94,3 21,3 126,1 64,7 154,0
Juni 22,5 7,1 36,9 6,8 58,0
Juli 12,1 1,4 18,7 3,2 22,0
August 18,8 0,0 9,4 0,4 18,0
September 23,0 3,4 71,6 32,7 91,0
Oktober 225,1 175,0 175,6 134,5 207,0
November 319,0 276,5 341,0
December 371,0 338,9 461,0
Sum 2667,9 2181,8 1973,1 1508,7 3112,0
%/Normalåret 85,7% 70,1% 63,4% 48,5% 100,0%
År
Måned
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December
Sum
%/Normalåret