Overblik / Overview

Moderne produktion sikrer fuld udnyttelse

I 2017 blev affaldsenergianlægget moderniseret for cirka en kvart milliard kroner. Det ambitiøse projekt har betydet, at anlæggets kapacitet i dag udnyttes fuldt ud. Samtidig udnyttes den megen energi i affaldet på bedst mulige vis.

Kapaciteten udnyttes
Fjernvarme Fyn bruger primært fynsk affald fra dagrenovation. Og der suppleres med importeret og sorteret affald, som er velegnet til forbrænding. På den måde bliver anlæggets kapacitet udnyttet optimalt.

Klimagevinst med importeret affald
Klimagevinsten ved at importere affald fra andre EU-lande er markant. Livscyklusanalyser viser, at der er dobbelt så stor klimagevinst ved at udnytte irsk og engelsk affald i Danmark fremfor at deponere det i hjemlandet. Det skyldes først og fremmest, at den udledte energi alternativt skulle have være fremstillet med brug af fossile brændsler.

Samtidig udleder deponering af affald den miljøskadelige klimagas metan.

Import påvirker ikke genanvendelse
Import af affald er godkendt af de statslige miljømyndigheder i både Danmark og hos eksportlandet i EU. Importen påvirker ikke de danske mål for genanvendelse, fordi der ikke er tale om energiudnyttelse af indenlandske ressourcer.

Samtidig er det importerede affald ikke genanvendeligt og bliver derfor udnyttet i overensstemmelse med affaldshierarkiet. Affaldshierarkiet foreskriver, at man kun afbrænder affald, som ikke kan genanvendes.

Moderne produktion
Det topmoderne anlæg sikrer, at affaldet udnyttes bedst muligt.