Halmudbud

Fjernvarme Fyn har afholdt udbud for indkøb af halm for halmsæson 2022/2023
Udbuddet er ikke aktuelt
Udbuddet er aktuelt fra mandag den 16. maj 2022 17.00 - fredag den 3. juni 2022 14.00

Halmudbud 2022

Udbuddet er afsluttet fredag den 3. juni kl. 12.00.

Kontrakternes starttidspunkt er 1. august 2022, og der er udelukkende tegnet etårige kontrakter med slutdatoen 31. juli 2023.

Afgivne tilbud skal være baseret på de tilbudsskemaer, som Fjernvarme Fyn anvender for indkøb af halm. Disse kontrakter er at finde på denne side.

Fjernvarme Fyn vil gøre opmærksom på, at tilbuddet/tilbuddene er bindende ved underskrift. Alle relevante oplysninger skal været angivet i tilbudsskemaet, for at tilbuddet er gyldigt. Ligeledes skal ”Tro og loveerklæring” være medsendt i underskrevet stand – både for egen bedrift og for eventuelle underleverandørers bedrifter.

Opmærksomheden henledes på, at diesel og gødning som noget helt særligt for dette halmudbud bliver korrigeret særskilt – for uddybning se afsnit 7 i "Bilag 1 – Standardvilkår 2022". Det er derfor muligt at byde basispris ind i dette halmudbud uden særlig hensyntagen til udviklingen i diesel og gødningsomkostningerne.

Ønsker du at trække dit tilbud tilbage, skal dette være sket, inden tilbudsfristen udløb.

Efter vurdering af alle tilbud sendes svar retur senest fredag den 17. juni 2022.

Accepteres tilbuddet, er der indgået bindende tilbud imellem parterne. Tilbudsskemaet, som returneres med underskrift, vil herefter udgøre den skriftlige aftale.

Det skal ydermere understreges, at der kun kan afgives ét tilbud per tilbudsskema.

Ved mangelfuld udfyldelse af tilbudsskemaet samt manglende underskrevet ”Tro og loveerklæring" vil tilbuddet blive afvist.

Bemærk venligst, at der er en minimumsmængde på 300 tons per tilbud.

Yderligere information
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Line Lindberg Danielsen ved at skrive en e-mail til lld@fjernvarmefyn.dk.