Halmudbud

Fjernvarme Fyn afholder udbud for indkøb af halm for sæson 2023/2024
Udbuddet er ikke aktuelt
Udbuddet er aktuelt fra mandag den 13. marts 2023 15.00 - fredag den 31. marts 2023 12.00

Udbuddet starter mandag den 13. marts 2023 kl. 15.00.

Kontrakternes starttidspunkt er 1. august 2023, og der tegnes udelukkende etårige kontrakter med slutdatoen 31. juli 2024.

Afgivne tilbud skal være baseret på de tilbudsskemaer, som Fjernvarme Fyn anvender for indkøb af halm. Disse kontrakter er at finde på denne side.

OBS. Vær særlig opmærksom på de korrigerede udgaver af henholdsvis ”Tilbudsbetingelser 2023 korrigeret” samt ”Bilag 1 – Standardvilkår 2023 korrigeret”. Det vil være de korrigerede udgaver af dokumenterne, som vil danne grundlag for de afgivne tilbud i dette halmudbud.

Ændringerne i de korrigerede dokumenter er, at der ikke reguleres særligt for gødningsomkostningerne i dette udbud.
Endvidere vil det være gennemsnittet for januar 2023 samt februar 2023, som danner grundlag for beregningen af de særlige dieselreguleringer i dette udbud.

Fjernvarme Fyn vil gøre opmærksom på, at tilbuddet/tilbuddene er bindende ved underskrift, og skal være Fjernvarme Fyn i hænde senest fredag den 31. marts 2023 kl. 12.00. Alle relevante oplysninger skal angives i tilbudsskemaet, for at tilbuddet er gyldigt. Ligeledes skal ”Tro og loveerklæring” være medsendt i underskrevet stand – både for egen bedrift og for eventuelle underleverandørers bedrifter.

Opmærksomheden henledes på, at diesel som noget særligt for dette halmudbud bliver korrigeret særskilt – for uddybning se afsnit 7 i Bilag 1 – Standardvilkår 2023 korrigeret.
Det er derfor muligt at byde ind i dette halmudbud uden særlig hensyntagen til udviklingen i dieselomkostningerne.

Ønsker du at trække dit tilbud tilbage, skal dette ske inden tilbudsfristen udløber.

Efter vurdering af alle tilbud, sendes svar retur senest fredag den 21. april 2023.

Accepteres tilbuddet, er der indgået bindende tilbud imellem parterne. Tilbudsskemaet, som returneres med underskrift, vil herefter udgøre den skriftlige aftale.

Det skal ydermere understreges, at der kun kan afgives ét tilbud per tilbudsskema.

Ved mangelfuld udfyldelse af tilbudsskemaet samt manglende underskrevet ”Tro og loveerklæring", vil tilbuddet blive afvist.

Bemærk venligst, at der er en minimumsmængde på 300 tons per tilbud.

Yderligere information
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Line Lindberg Danielsen ved at skrive mail til lld@fjernvarmefyn.dk eller mobilnummer 28 49 69 53.