Halmudbud

Fjernvarme Fyn afholder udbud for indkøb af halm for sæson 2024/ 2025
Udbuddet er ikke aktuelt
Udbuddet er aktuelt fra fredag den 12. april 2024 10.00 - fredag den 3. maj 2024 12.00

Udbuddet starter fredag den 12. april 2024 kl. 10.00.

Kontrakternes starttidspunkt er 1. august 2024, og der tegnes udelukkende etårige kontrakter med slutdatoen 31. juli 2025.

Afgivne tilbud skal være baseret på de tilbudsskemaer, som Fjernvarme Fyn anvender for indkøb af halm. Disse kontrakter er at finde på denne side.

Fjernvarme Fyn vil gøre opmærksom på, at tilbuddet/tilbuddene er bindende ved underskrift, og skal være Fjernvarme Fyn i hænde senest fredag den 3. maj 2024 kl. 12.00. Alle relevante oplysninger skal angives i tilbudsskemaet, for at tilbuddet er gyldigt. Ligeledes skal ”Tro og loveerklæring” være medsendt i underskrevet stand – både for egen bedrift og for eventuelle underleverandørers bedrifter.

Opmærksomheden henledes på, at der i dette udbud udelukkende tegnes kontrakter med halmballestørrelsen ”Midi” – for uddybning se afsnit 3.1 i Bilag 1 – Standardvilkår 2024. 

Ønsker du at trække dit tilbud tilbage, skal dette ske inden tilbudsfristen udløber.

Efter vurdering af alle tilbud, sendes svar retur senest fredag den 24. maj 2024.

Accepteres tilbuddet, er der indgået bindende tilbud imellem parterne. Tilbudsskemaet, som returneres med underskrift, vil herefter udgøre den skriftlige aftale.

Det skal ydermere understreges, at der kun kan afgives ét tilbud per tilbudsskema.

Ved mangelfuld udfyldelse af tilbudsskemaet samt manglende underskrevet ”Tro og loveerklæring", vil tilbuddet blive afvist.

Bemærk venligst, at der er en minimumsmængde på 300 tons per tilbud.

Yderligere information
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Thomas Baumgarten ved at skrive til tb@fjernvarmefyn.dk.