Halmstrå

Information til leverandører

Halmudbud 2021

Halmudbud

Fjernvarme Fyn starter udbud for indkøb af halm onsdag den 12. maj 2021 kl. 15.00.

Kontrakternes starttidspunkt er 1. august 2021, og kontraktlængden er op til fem sæsoner.

Fjernvarme Fyn vil gøre opmærksom på, at tilbuddet/tilbuddene er bindende ved underskrift, og skal være Fjernvarme Fyn i hænde senest fredag den 28. maj 2021 kl. 12.00. Alle relevante oplysninger skal angives i tilbudsskemaet, for at tilbuddet er gyldigt.

Læs om udbud 2021

Tiltag for at dæmme op for smittespredning

For at undgå spredning af COVID-19 har Fjernvarme Fyn indført følgende:

  • Chauffører skal blive i deres lastbiler under en halmkontrol. Og via håndsignal får man svar på, om læsset er godkendt eller ej.
  • Når man har fået sit læs godkendt, skal man vente med at stige ud, indtil halmkontrollanten er i en afstand på minimum 2 meter.
  • Det er forbudt for chauffører at gå i vores kranrum.
  • Toilettet ved port 4 kan benyttes. Det er forbudt at benytte toilettet ved kranrummet.
  • Al kommunikation mellem leverandører/transportører og vores medarbejdere i kranrummet og ligeledes kontrollanterne skal ske via mobil eller e-mail.
  • Vi vil gerne opfordre alle vores leverandører til at komme med den halm, der med sikkerhed kan godkendes og håndteres i anlægget.

 

Med disse nye tiltag håber vi på en så stabil drift på vores anlæg som muligt i den næste periode.

I vil løbende blive opdateret per mail og her på siden, hvis vores forholdsregler ændrer sig. Det er vores klare mål, at vi i fællesskab skal gøre alt, hvad vi kan for at forhindre yderligere smittespredning.

Yderligere information

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte halmindkøber Tina Larsen på telefon 27 87 53 43 eller skrive til tl@fjernvarmefyn.dk