Halmudbud

Fjernvarme Fyn starter udbud for indkøb af halm onsdag den 12. maj 2021 kl. 15.00.
Udbuddet er ikke aktuelt
Udbuddet er aktuelt fra onsdag den 12. maj 2021 17.00 - fredag den 28. maj 2021 14.00

Halmudbud 2021

Udbuddet starter onsdag den 12. maj kl. 15.00.

Kontrakternes starttidspunkt er 1. august 2021, og kontraktlængden er op til fem sæsoner.

Afgivne tilbud skal være baseret på de tilbudsskemaer, som Fjernvarme Fyn anvender for indkøb af halm til Fjernvarme Fyn. Disse kontrakter er at finde på denne side.

Fjernvarme Fyn vil gøre opmærksom på, at tilbuddet/tilbuddene er bindende ved underskrift, og skal være Fjernvarme Fyn i hænde senest fredag den 28. maj 2021 kl. 12.00. Alle relevante oplysninger skal angives i tilbudsskemaet, for at tilbuddet er gyldigt.

Ønsker du at trække dit tilbud tilbage, skal dette ske inden tilbudsfristen udløber.

Efter vurdering af alle tilbud, sendes svar retur senest mandag den 7. juni 2021.

Accepteres tilbuddet, er der indgået bindende tilbud imellem parterne. Tilbudsskemaet, som returneres med underskrift, vil herefter udgøre den skriftlige aftale.

Det skal ydermere understreges, at der kun kan afgives ét tilbud per tilbudsskema.

Ved mangelfuld udfyldelse af tilbudsskemaet samt manglende underskrevet ”Tro og loveerklæring", vil tilbuddet blive afvist.

Bemærk venligst, at der er en minimumsmængde på 300 tons per tilbud.

Yderligere information
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte halmindkøber Tina Larsen på telefon 27 87 53 43 eller skrive til tl@fjernvarmefyn.dk.