Et fælles projekt

Her på siden kan du læse om samarbejdet mellem Fjernvarme Fyn og Fortum.
Læs pressemeddelelse

Indfangning og underjordisk lagring af CO2 tegner til at blive en del af løsningen på Danmarks og på verdens klimaudfordringer. Derfor indgik Fjernvarme Fyn og Fortum Group i begyndelsen af 2022 et strategisk partnerskab. Ambitionen er at fange, anvende og lagre CO2 fra Fjernvarme Fyns affalds- og biomassebaserede kraftvarmeanlæg i Odense og fra Fortums anlæg til behandling af farligt affald i Nyborg.

Ved anvendelse kan CO2’en omdannes til en bæredygtig ressource, der kan indgå i for eksempel genanvendt plast eller fungere som et bæredygtigt brændstof i industri, transport og søfart.

Stort potentiale udløser støtte
På baggrund af det nu gennemførte forprojekt har parterne fået bekræftet, at der er et væsentligt potentiale og gode synergier i et fortsat samarbejde. Ambitionerne om at sikre en optimal udnyttelse af tilgængelige ressourcer og levere et væsentligt bidrag til et kommende klimaneutralt Fyn er derved intakte.

Parterne har derfor søgt Erhvervsfremmestyrelsen om midler fra REACT-puljen og opnået et tilsagn på op til 10,6 mio. kr. i støtte til at gå videre med den næste fase i det fælles samarbejde: En analyse af konkrete løsninger i henholdsvis Odense og Nyborg.
Erhvervsfremmebestyrelsen, under Erhvervsministeriet, støtter udviklingen af fremtidens grønne, innovative teknologier med midler indsamlet gennem REACT-EU-programmet. Indtil videre støtter bestyrelsen fem danske projekter, som alle bidrager til udviklingen af Power-to-X og brintteknologier i Danmark.

Mulighed for at levere klimaneutral fjernvarme
Fjernvarme Fyns konstituerede direktør, Kim Winther, glæder sig over samarbejdet og fortæller: "Vi ser en mulighed for at levere klimaneutral fjernvarme til borgerne på Fyn og på samme tid bidrage markant til at nedbringe Danmarks samlede CO2-udledning. Derfor går vi og Fortum-koncernen nu forrest med en ambition om at hjælpe Odense Kommune med at blive klimaneutral i 2030 og yderligere bidrage til den nationale klimastrategi".

Bliv klogere på CO2-fangst
TV2 Fyn har lavet et indslag om CO2-fangst, hvor du kan blive klogere på, hvordan teknologien virker.

Se TV2 Fyns indslag fra den 17. november 2023 herunder:

Explainer: Kan vi fange CO2 allerede i dag? (åbner indslag på tv2fyn.dk)