Fakta om CO2-fangst

Her på siden kan du blive klogere på CO2-fangst og Fjernvarme Fyns projekt.

Hvad er CO2-fangst?
CO2-fangst og lagring er en teknik, hvor CO2 indfanges ved skorstenen af et forbrændingsanlæg og lagres permanent i undergrunden – for eksempel i et udtømt oliefelt.  

Metoden har et stort potentiale til at levere betydelige og omkostningseffektive CO2-reduktioner. CO2-fangst fra Fjernvarme Fyns anlæg er et centralt element i Fjernvarme Fyns strategi om at blive klimaneutral senest i 2030. Og det vil samtidig levere et stort bidrag til Odense Kommunes mål. 

CO2-fangst og -lagring indgår også i den nationale klimastrategi. Metoden vurderes både af FN og af førende eksperter til at være uundværlig for at opfylde de internationale klimamål. 

Fjernvarme Fyns kommende anlæg til CO2-fangst
Der estimeres at kunne fanges cirka 280.000 tusind ton CO2 på Fjernvarme Fyns affaldsanlæg.

Anlægget skal være i drift fra 2029.

Fjernvarme Fyns modningsprojekt har et budget på 130 millioner kroner.

De foreløbige estimater viser en investeringsomkostning på 2-4 milliarder kroner.
 
Den løbende driftsomkostning til CO2 fangst, transport og lagring kan beløbe sig til 6-8 milliarder over en 15-årig periode.