Overblik

Tilslutningspriser

Når du som ny kunde skal tilslutte dig den fælles fjernvarmeforsyning, beregnes tilslutningsprisen ud fra tre forskellige bidrag: Byggemodningsbidrag, investeringsbidrag og stikledningsbidrag. Det kan du læse mere om her på siden. Du kan også læse om vores låneordning og prøve vores beregner.
Beregn din pris for tilslutning Hent folder Tilslutningspriser

Tilslutningspriser

Hvad dækker byggemodningsbidraget?

Som ny kunde betaler du et byggemodningsbidrag for at blive tilsluttet fjernvarmeforsyningen. 

Byggemodningsbidraget dækker din andel af de samlede omkostninger, som Fjernvarme Fyn har haft ved at etablere distributionsnettet i og til dit område.

Byggemodningsbidraget beregnes ud fra din ejendoms BBR-areal. Kælderarealer medregnes med 25% uanset kælderens anvendelse.

Hvad dækker investeringsbidraget?

Som ny kunde betaler du et investeringsbidrag for at blive tilsluttet fjernvarmeforsyningen.

Investeringsbidraget dækker de udgifter, der ligger bagved ledningsnettet i form af teknik og komponenter som pumper, pumpestationer, varmecentraler, store afspærrings- og reguleringsventiler med mere.

Investeringsbidraget afhænger af din boligs størrelse og er et engangsbeløb.

Hvad dækker stikledningsbidraget?

Som ny kunder betaler du et stikledningsbidrag.

Stikledningsbidragets størrelse afhænger af din stiklednings længde og dimension. 

Stikledningsbidraget er et engangsbeløb. Derudover betales et opstartstillæg på 16.573 kr. inkl. moms.

Låneordning

Nye fjernvarmekunder inden for Fjernvarme Fyns forsyningsområde, som indgår aftale om køb af fjernvarme, tilbydes at benytte Fjernvarme Fyns låneordning.

Låneordningen kan dække størstedelen af udgifterne til etablering af din fjernvarmeinstallation.

Bemærk, at du ikke kan benytte låneordningen, hvis du bor i et område, hvor vi tilbyder tilslutning på abonnement.

Derfor er fjernvarme også attraktivt i lavenergibyggeri

Er du grundejer til et kommende nyt lavenergibyggeri, har du flere valg inden for opvarmning. Ligger din grund i et område med fjernvarme, er tilslutning til fjernvarme et attraktivt valg.