Tilslutningspriser

Investeringsbidrag

Investeringsbidrag - efter BBR-areal

Som ny kunde betaler du et investeringsbidrag, som beregnes efter din ejendoms BBR-areal. Investeringsbidraget dækker over Fjernvarme Fyns omkostninger til investering i blandt andet udvidelse af ledningsnettet, pumpestationer, hovedhaner, målere med videre.

Ejendommens BBR-areal Investeringsbidrag
kr. inkl. moms
Indtil 70 m2 6.888,00 kr.
71 - 500 m2 6.888,00 kr. for 70 m2 + 29,90 kr. pr. yderligere m2
501 - 1.000 m2 19.745,00 kr. for 500 m2 + 24,40 kr. pr. yderligere m2
1.001 - 2.000 m2 31.945,00 kr. for 1000 m2 + 19,80 kr. pr. yderligere m2
2.001 - 4.000 m2 51.745,00 kr. for 2000 m2 + 16,20 kr. pr. yderligere m2
4.001 - 8.000 m2 84.145,00 kr. for 4000 m2 + 12,40 kr. pr. yderligere m2
8.001 - 16.000 m2 133.745,00 kr. for 8000 m2 + 9,40 kr. pr. yderligere m2
Over 16.001 m2 208.945,00 kr. for 16000 m2 + 7,50 kr. pr. yderligere m2
Etagehøjden må maks. udgøre 4 meter inkl. etageadskillelse

Regulering af investeringsbidrag skal foretages i følgende tilfælde:

Har du kælder, er det kun 25 % af kælderarealet, som indgår i beregningsgrundlaget for investeringsbidraget.

Ved nytilslutning, ved udvidelse af rumindholdet eller ved forøgelse af mængdebegrænserens indstilling betales investeringsbidrag, som anført i ovenstående tabeller.

Lavenergibyggeri med et energiforbrug, der er 25 % mindre end normen, reduceres med 25 % i investeringsbidrag. For at opnå reduktionen skal du indsende dokumentation for, at din bolig har et 25 % lavere energiforbrug i forhold til gældende bygningsreglement.

For tilslutning i eksisterende fjernvarmeområder, hvor ledningsnettet er afskrevet, beregnes der normalt ikke investeringsbidrag.
Fjernvarme Fyn fastsætter de nærmere betingelser.

Byggemodningsbidrag
Der opkræves byggemodningsbidrag svarende til 100 % af Fjernvarme Fyns beregnede omkostninger til etablering af hovedledninger i nye udstykningsområder. Bidraget opkræves, for at kunder i udstykningsområder med ofte lav varmetæthed ikke belaster det eksisterende forsyningsområde økonomisk.