Overblik

Erhverv

Her på siden kan du blandt andet læse om vores priser og afgifter for erhverv.
Generelt Ekskl. Moms Inkl. Moms
Årligt målerbidrag pr. enhed kr. 260,00 kr. 325,00
Pr. GJ forbrugt energi* kr. 111,00 kr. 138,75
Pr. MWh forbrugt energi* kr. 399,60 kr. 499,50
Pr. m3 mål fjernvarmevand* kr. 2,80 kr. 3,50
Effektbidrag Ekskl. moms Inkl. moms
Alm. fast betaling pr. m2 areal**
1 - 1.000 m2 kr. 10,00 kr. 12,50
1.001 - 3.000 m2 kr. 9,00 kr. 11,25
3.001 - 7.000 m2 kr. 8,00 kr. 10,00
Over 7.000 m2 kr. 7,00 kr. 8,75
Betaling for mængdebegrænser (min. 0,5 m3/time) Ekskl. moms
Ejendomme med meget afvigende varmebehov kan tilsluttes med mængdebegrænser. Mængdebegrænserens størrelse beregnes af ejerens rådgiver ud fra ejendommens reelle maksimale varmebehov.
Årlig belastning ved
0,5 - 3,0 m3/time kr. 6.000,00 pr. m3
3,1 - 8,0 m3/time kr. 18.000,00 for 3 m3 + 5.250,00 pr. yderligere m3
8,1 - 20,0 m3/time kr. 44.250,00 for 8 m3 + 4.500,00 pr. yderligere m3
Over 20,0 m3/time kr. 98.250,00 for 20 m3 + 3.750,00 pr. yderligere m3

* Priserne indeholder statsafgifter
** Maks. 4,0 m i etagehøjde

Erhverv

Afgifter - ERHVERV

Godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgifter på kul, affald, olie, naturgas og el til virksomheder.

Betaling for mængdebegrænser - ERHVERV

Ejendomme med meget afvigende varmebehov kan tilsluttes med mængdebegrænser. Mængdebegrænserens størrelse beregnes af ejerens rådgiver ud fra ejendommens reelle maksimale varmebehov.

Investeringsbidrag for mængdebegrænser - ERHVERV

Som ny kunde betaler du et investeringsbidrag. Ejendomme med meget afvigende varmebehov kan tilsluttes med mængdebegrænser. Mængdebegrænserens størrelse beregnes af ejerens rådgiver ud fra ejendommens reelle maksimale varmebehov.

Investeringsbidraget er et engangsbeløb og dækker Fjernvarme Fyns omkostninger til investering i blandt andet udvidelse af ledningsnettet, pumpestationer, hovedhaner, målere med videre.