Overblik

Forbrugspriser

Bliv klogere på, hvordan din regning er sammensat her på siden. Du kan også se et priseksempel, læse om refusion, graddage og meget andet.
Sådan er din regning sammensat
Generelt Ekskl. moms Inkl. moms
Årligt målerbidrag pr. enhed 260,00 kr. 325,00 kr.
Pr. GJ forbrugt energi * 111,00 kr. 138,75 kr.
Pr. MWh forbrugt energi * 399,60 kr. 499,50 kr.
Pr. m3 målt fjernvarmevand * 2,80 kr. 3,50 kr.
Effektbidrag Ekskl. moms Inkl. moms
Alm. fast betaling pr. m2 areal **
1 - 1.000 m2 10,00 kr. 12,50 kr.
Særligt tillæg for Ferritslev Fjernvarme (01/01/18 - 01/01/28) Ekskl. moms Inkl. moms
Pr. m2 BBR-areal 25,60 kr. 32,00 kr.

* Priserne indeholder statsafgifter
** Maks. 4,0 m i etagehøjde

Priser

Priseksempel

Et standardhus på 130 m2 med et varmebehov på 18,1 MWh har en samlet varmeregning på 12.683 kr. årligt.

Sammenlignet med øvrige fjernvarmeforsyninger ligger Fjernvarme Fyns priser i den lave ende.

Du kan se Forsyningstilsynets prisstatistik for fjernvarmeforsyninger herunder.

Sådan er din regning sammensat

Du afregnes i forhold til temperatur-forskellen i det fjernvarmevand, der går henholdsvis ind og ud af din bolig. Derudover kommer en række bidrag.

Hvordan beregnes effektbidrag/supplerende bidrag ved udvidelse af boligarealet?

Effektbidrag
Alle Fjernvarme Fyns kunder bliver opkrævet et effektbidrag i forhold til arealet registreret i BBR (Bygnings- og Boligregistret).

Effektbidraget er et fast årligt bidrag, som dækker udgifter til drift samt vedligeholdelse af ledningsnet og produktionsanlæg.

Supplerende bidrag
Udvider du din bolig, vil du blive opkrævet et supplerende investeringsbidrag (engangsbeløb). Herefter vil dit årlige effektbidrag tilsvarende stige.

Hvornår kan du ansøge om refusion?

Som privat kunde er det muligt at ansøge om refusion, hvis ens varmeanlæg er løbet løbsk. I denne forbindelse skal det dog pointeres, at det altid er slutkundens eget ansvar at følge forbruget, samt at refusion udbetales kulant, hvilket vil sige, at det ikke er noget som Fjernvarme Fyn er forpligtet til.

Hent Fjernvarme Fyns prisfolder her

Download Fjernvarme Fyns prisfolder gældende fra 1. januar 2024 herunder.

Prishistorik

Se Fjernvarme Fyns priser fra de foregående år.

Bor du i lejlighed af ældre dato?

De fleste énfamilieboliger - række- og parcelhuse får varmen leveret direkte fra os.

Hvis man bor i en lejlighed, der er af ældre dato, leverer vi kun fjernvarme til selve ejendommen, og boligselskabet og ejerforeningen står herefter for den interne fordeling og afregning. Varmen er den samme, men hvis der er spørgsmål til afregningen eller spørgsmål om varme og varmtvandsforsyningen, skal man kontakte boligselskabet eller ejerforeningen.

Hvad er graddage?

Graddage er et mål for, hvor koldt det har været og anvendes til at beregne en bygnings energiforbrug. Graddagetallet kan hjælpe dig med at sammenligne din boligs energiforbrug per måned med en normalmåned og per år med et normalår.

Graddage beregnes som forskellen mellem en basistemperatur på 17 °C og den udendørs middeltemperatur målt over et døgn. På den måde er graddage et mål for, hvor meget energi der reelt kræves for at opvarme et gennemsnitshus. Hvis der for eksempel er 5 °C udendørs i gennemsnit i løbet af et døgn, skal vi selv opvarme boligen 12 °C. Altså er der 12 graddage i det døgn (17 °C – 5 °C = 12 °C).