Graddage

En graddag er et udtryk for en forskel på 1 °C mellem døgntemperaturen indendørs og den udendørs døgnmiddeltemperatur i et givent døgn.

Antallet af graddage kan anvendes som et simpelt mål for den kuldepåvirkning en bygning udsættes for i en given periode. Begrebet finder derfor anvendelse i beregningen af en bygnings energiforbrug.

Er der eksempelvis 10°C uden for, og man ønsker at opvarme sin bygning eller bolig til 20°C, så har man et behov på 7 graddage den pågældende dag, da man trækker 3 grader fra på grund af intern opvarmning fra eksempelvis lamper og elektriske apparater. Ønsker man derimod at varme huset op til 22°C i den samme uge, er der behov for 63 graddage (22-10-3)*7. Månedlige og årlige graddagetal beregnes ved at summere de enkelte dages graddagetal.

Vi benytter Dansk Fjernvarmes oplyste graddage, som bygger på DMI's data fra vejrstationer i Odense og omegn. Vi kan kun vise tal fra i år, da vi overgik til DMI's målinger ved årsskiftet. Tidligere har vi anvendt målinger fra Teknologisk Institut.

År / Måned 2023 2024 Normalåret 2012-2023
Januar 402,7 481,1 459,3
Februar 373,4 337,8 409,4
Marts 395,7 356,8 409,1
April 299,9 283,0
Maj 165,8 151,2
Juni 29,0 39,4
Juli 37,4 20,5
August 29,8 20,7
September 29,7 78,5
Oktober 208,4 197,1
November 362,0 317,3
December 424,9 405,3
Sum 2.758,7 1.175,7 2.790,8
%/Normalåret 98,8% 42,1% 100,0%

Graddage på din faktura

På din varmeregning bliver du oplyst om dit forbrug. Her kan du se dit faktiske forbrug og dit forbrug korrigeret for graddage (GD korrigeret). Du bliver afregnet efter dit faktiske forbrug. Forbruget korrigeret for graddage er angivet for, at du kan sammenligne dit forbrug med sidste år.

Herunder kan du se, hvordan graddage optræder på din regning. Graddagene, som anvendes her, er lokale og stammer fra DMI’s målestation i Årslev, da de er mere præcise for vores område.

Kolonnen, der hedder referencekunde, er et forventet forbrug for en fiktiv kunde med et 130 m2 hus. Du kan derfor sammenligne og vurdere dit forbrug ud fra denne kolonne. Hvis dit hus er større end 130 m2, vil dit forbrug naturligt også være større og omvendt, hvis det er mindre.

Du kan også følge dit forbrug med Fjernvarme Fyns app, som kan hentes til IOS eller Android smartphones.

Følg dit forbrug med app