Spar på energien

Opvarmning udgør typisk over halvdelen af en husstands samlede energiforbrug. Der kan derfor være store økonomiske og miljømæssige besparelser at hente, hvis man bruger varmen korrekt.

 • Maks. 21 grader
  Stuetemperaturen bør ikke overstige 21 °C - hver ekstra streg giver 5 til 6 procent større varmeudgift.
  I mindre benyttede rum er 15 °C nok. Om natten og under bortrejse kan det være fornuftigt at skrue ned for varmen.

 • Brug alle radiatorer - hvis der er flere i samme rum
  Åbn aldrig kun én radiator for fuld varme, hvis der er flere radiatorer i rummet.
  Det er mere økonomisk at åbne alle radiatorer for svag varme - også selv om en enkelt let kunne klare behovet.

 • Tildæk aldrig radiatoren
  En radiator bør aldrig tildækkes eller afskærmes. Gardiner og større møbler bør derfor ikke skærme for radiatoren.
  Hæng ikke tøj til tørre direkte på radiatoren.

 • Luft ud hver dag
  Luft ud dagligt. Det giver et bedre indeklima. Bedst er det med gennemtræk og minimum 2-3 minutter.
  Husk at lukke for termostaten imens. Åbentstående eller utætte vinduer i opvarmede rum giver et unødvendigt højt varmeforbrug.

 • Brusebad er billigere end karbad
  Temperaturen på det varme brugsvand bør ikke overstige 55 °C (temperaturen må dog ikke komme under 50 °C).
  Ved en højere temperatur opstår der risiko for kalkdannelser i varmtvandssystemet og dermed tilstening af varmtvandsbeholderen. Det øger varmeudgiften. Husk også at brusebad er billigere end karbad.

 • Rigtig isolering sparer på varmen
  Rigtig isolering sparer på varmeforbruget. Sørg derfor for, at varmtvandsrør, ydermure og lofter er godt isoleret. Vælg termoruder eller dobbeltruder.
  Hvis du har enkeltglasvinduer bør du sætte forsatsvinduer op i de kolde måneder. Check også at døre og vinduer er helt tætte.

 • Kontroller dit forbrug regelmæssigt
  Hvad du gør har stor betydning for størrelsen af din varmeregning. Du kan nemt følge dit forbrug med Fjernvarme Fyns app på din telefon og tablet eller ved at logge ind på www.asfyn.dk med dit kundenummer og pin-kode, som du finder på din varmeregning eller betalingsoversigt.

  Følg dit forbrug med Fjernvarme Fyns app

  NB: En rislende lyd i rør og radiator kan skyldes luft. Det fjernes ved at "lufte" radiatoren ud - man åbner luftskruen på radiatoren lidt. Hold en klud under for eventuelle dryp.

  Fjernvarme Fyn tilbyder udvidet målerservice, hvor du kan få aflæst din varmemåler dagligt eller på timeniveau. 

  Udvidet målerservice
Fjernvarme Fyn bruger cookies - læs mere her Accepter