Forbrugspriser

Sådan er din regning sammensat

Din regning

Du afregnes i forhold til temperatur-forskellen i det fjernvarmevand, der går henholdsvis ind og ud af din bolig. Derudover kommer en række bidrag.

Din regning fra Fjernvarme Fyn indeholder følgende informationer:

Energibidrag

Energibidrag afregnes efter mængden af varme, du har taget ud af fjernvarmevandet målt i Mega Watt timer (MWh) eller Giga Joule (GJ).

Transportbidrag

Transportbidrag betales af mængden af vand gennem dit anlæg målt i kubikmeter (m3)

Effektbidrag

Effektbidraget afhænger af din boligs størrelse registreret i BBR (Bygnings- og Boligregistret) (fast afgift)

Målerbidrag

Målerbidrag dækker over leje af måler samt service i forbindelse med opsætning (fast afgift)