Målerbidrag

Der betales et årligt bidrag pr. måler, som dækker leje af måler samt service i forbindelse med opsætning.