Forbrugspriser

Refusion

Du kan ansøge om refusion, hvis dit varmeanlæg er løbet løbsk.

Refusion

Som privat kunde kan man søge refusion, hvis ens varmeanlæg er løbet løbsk. Det skal dog understreges, at det altid er slutkundens eget ansvar at følge forbruget. Samtidig udbetales refusion kulant, hvilket vil sige, at det ikke er noget, som Fjernvarme Fyn er forpligtet til.

Sådan søger du om refusion:
Send en ansøgning til kontakt@fjernvarmefyn.dk. E-mailen skal indeholde følgende:

  • Perioden, der ønskes refusion for.
  • Vedhæftet bilag og udtalelse fra din VVS-installatør om, at fejlen er rettet.

 

De overordnede retningslinjer for refusion er beskrevet i nedenstående.

Ved energiafregning afregnes der ”kostægte” af den forbrugte energi (GJ) og den fremførte mængde vand (m3). Der vil derfor normalt ikke kunne ydes refusion.
Der henvises i den forbindelse til afgørelse fra Ankenævnet på Energiområdet, sag nr. ANE-12/06660-21.

Hvis der konstateres et ekstraordinært stort forbrug forårsaget af en defekt varmeinstallation og/eller fejlbetjening af anlægget eller lignende, og dette ikke kan henføres til misbrug eller manglende vedligeholdelse, kan der kulant ydes refusion efter følgende regler:

  • Boligudlejere og professionelle bygningsejere (erhvervskunder) kan ikke få refusion.
  • Private boligkunder kan få refusion på transportbidraget på den mængde, der overstiger tre gange det normale årsforbrug.
  • Private boligkunder kan ved rørbrud og utætte installationer få refusion for det vandforbrug, der er løbet ud. Der gives kun refusion på transportbidraget.
  • Der kan kun opnås refusion en gang.
  • Hvis kunden er blevet gjort opmærksom på et unormalt forbrug inden for tre måneder efter fejlen er opstået, kan der ikke opnås refusion.


Der gives kun refusion for indeværende år. Hvis merforbruget konstateres i forbindelse med årsafregning ved årsskifte gives refusion for foregående år og op til tre måneder.