Refusion

Klagevejledning

Er du ikke tilfreds med Fjernvarme Fyns afgørelse og vil gerne klage?

Klagevejledning

Hvis du har klaget til Fjernvarme Fyn, og du ikke er tilfreds med svaret/afgørelsen, som Fjernvarme Fyn træffer, skal du sikre dig, at du som minimum har Fjernvarme Fyns afgørelse på skrift, eksempelvis i en E-mail eller i et brev.

Fjernvarmeselskabets afgørelse om ikke at give dig medhold - eller kun delvist at give dig medhold - kan indbringes som en civilretlig tvist ved Ankenævnet på Energiområdet.

Ankenævnet på Energiområdet
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
Telefon: 41 71 50 00
E-mail: post@energianke.dk

Du kan læse mere om klagesager på ankenævnets hjemmeside:

www.energianke.dk

På hjemmesiden www.forbrug.dk kan du få hjælp med råd, rettigheder og klager. 

Vær opmærksom på at Energitilsynet og Energiklagenævnet også er klageinstanser for mere generelle spørgsmål på fjernvarmeområdet: Du finder oplysningerne om klagemulighederne på www.energitilsynet.dk og www.ekn.dk