Driftstatus

Anbefalinger ved varmeafbrydelse

Lukning af hovedhaner (indendørs)

Ved varmeafbrydelse anbefaler vi, at du lukker for begge hovedhaner for at undgå gener. Dine hovedhaner er placeret der, hvor fjernvarmen er ført ind i din ejendom. Ved nyere fjernvarmestik er der en blå og en rød hane.

Hanerne står i lodret position og skal drejes med uret til vandret position.

Lukning af hovedhaner (udendørs)

Hvis du har dine hovedhaner placeret i et skab uden på huset, er det hanerne i skabet, der skal lukkes for.

Hanerne står i lodret position og skal drejes med uret til vandret position.

Lukning af cirkulationspumpe

Hvis dit varmeanlæg er forsynet med en cirkulationspumpe, anbefaler vi, at du stopper denne, da den kan tage skade af såkaldt ”tørkøring".