Råd og vejledning

Undgå fejl og spar tid. Det er til gavn for både kunder, dig og os, hvis opbygning og tilslutning af fjernvarme laves rigtigt første gang

Vejledning til opbygning og tilslutning af fjernvarmeanlæg

Målerinstallation

Målerforskruningerne, som følger med måleren, SKAL bruges, også i en unit.
Der skal altid monteres en afspærringsventil efter flowdel og returføler.

Der kræves minimum 0,70 meter frihøjde over måler og minimum 0,40 meter fri afstand foran måleren. Er display/ tælleværk på den elektroniske måler placeret på væg eller andet let tilgængeligt sted, kan frihøjden over måleren reduceres til 0,40 meter.

Montering af flowmåler

Flowmåleren må monteres lodret på enten stigrør eller faldrør.

Ved vandret montering skal man være opmærksom på, at flowsensoren drejes op til ±45° i forhold til røraksen.

Placering af føler - indvendigt stik

Ved indvendigt stik i bygning skal følerpar placeres maksimalt 10 cm fra hovedhanen.

Eksempel 1

Eksempel 2

Placering af føler - udvendigt stik i skab

Ved udvendigt stik i skab skal følerpar placeres maksimalt 10 cm fra væggennemføring.

Eksempel 1

Eksempel 2

Placering af følerspids

Følerspidsen skal placeres midt i røret/vandstrømmen.

Placering af antenne

Antennen SKAL monteres lodret og med kabeludgangen nederst.

Antennen skal monteres så højt som muligt og må ikke være gemt væk eller afskærmet af metal. For eksempel må antennen ikke monteres inde i en unit eller bag en varmtvandsbeholder.

Husk: Der må ikke åbnes for varmen, før måleren er monteret og strømforsynet!

Sådan kan du se, om følerne er monteret korrekt

Du har monteret følerne korrekt, hvis temperaturen er høj på fremløbet og lav på returløbet.

Sådan kan du se, om flowdelen vender rigtigt

Du har vendt flowdelen rigtigt, hvis du åbner for en radiator og ser at l/h er større end 0.

Info til elektrikere

Vejledning til montering af elektroniske varmemålere.