Der er i øjeblikket driftsforstyrrelser i Nr. Broby Vi forventer normal drift inden for 1 time. Vi undskylder evt. gener.
Måler_Display

Råd og vejledning

Undgå fejl og spar tid. Det er til gavn for både kunder, dig og os, hvis opbygning og tilslutning af fjernvarme laves rigtigt første gang

Vejledning til opbygning og tilslutning af fjernvarmeanlæg

Målerinstallation

Målerforskruningerne, som følger med måleren, SKAL bruges, også i en unit.
Der skal altid monteres en afspærringsventil efter flowdel og returføler.

Der kræves minimum 0,70 meter frihøjde over måler og minimum 0,40 meter fri afstand foran måleren. Er display/ tælleværk på den elektroniske måler placeret på væg eller andet let tilgængeligt sted, kan frihøjden over måleren reduceres til 0,40 meter.

Målerinstallation

Montering af flowmåler

Flowmåleren må monteres lodret på enten stigrør eller faldrør.

Ved vandret montering skal man være opmærksom på, at flowsensoren drejes op til ±45° i forhold til røraksen.

Montering af flowmåler

Placering af føler - indvendigt stik

Ved indvendigt stik i bygning skal følerpar placeres maksimalt 10 cm fra hovedhanen.

Eksempel 1

Placering af føler - indvendigt stik eksempel 1

Eksempel 2

Placering af føler indvendigt stik eksempel 2

Placering af føler - udvendigt stik i skab

Ved udvendigt stik i skab skal følerpar placeres maksimalt 10 cm fra væggennemføring.

Eksempel 1

Placering af føler udvendigt stik i skab

Eksempel 2

Placering af føler udvendigt stik i skab eksempel 2

Placering af følerspids

Følerspidsen skal placeres midt i røret/vandstrømmen.

Korrekt placering af følerspids

Placering af antenne

Antennen SKAL monteres lodret og med kabeludgangen nederst.

Antennen skal monteres så højt som muligt og må ikke være gemt væk eller afskærmet af metal. For eksempel må antennen ikke monteres inde i en unit eller bag en varmtvandsbeholder.

Husk: Der må ikke åbnes for varmen, før måleren er monteret og strømforsynet!

Korrekt placering af antenne

Sådan kan du se, om følerne er monteret korrekt

Du har monteret følerne korrekt, hvis temperaturen er høj på fremløbet og lav på returløbet.

Korrekt montering af følerne

Sådan kan du se, om flowdelen vender rigtigt

Du har vendt flowdelen rigtigt, hvis du åbner for en radiator og ser at l/h er større end 0.

Korrekt placering af flowdelen