Erhvervsfremme- bestyrelsen støtter fælles projekt om CCU/S mellem Fjernvarme Fyn og Fortum Group

Erhvervsfremmebestyrelsen støtter fælles projekt om CCU/S mellem Fjernvarme Fyn og Fortum Group

Fjernvarme Fyn og Fortum Group indgik i begyndelsen af 2022 et strategisk partnerskab med ambitionen om at fange, anvende og lagre CO2 fra Fortums anlæg til behandling af farligt affald i Nyborg og fra Fjernvarme Fyns affalds- og biomassebaserede kraftvarmeanlæg i Odense. Ved anvendelse kan CO2’en omdannes til en bæredygtig ressource, der kan indgå i for eksempel genanvendt plast eller fungere som et bæredygtigt brændstof i industri, transport og søfart.

På baggrund af det gennemførte forprojekt har parterne fået bekræftet, at der er et væsentligt potentiale og gode synergier i et fortsat samarbejde. Ambitionerne om at sikre en optimal udnyttelse af tilgængelige ressourcer og levere et væsentligt bidrag til et kommende klimaneutralt Fyn er derved intakte. Parterne har derfor søgt Erhvervsfremmestyrelsen om midler fra REACT-puljen og opnået et tilsagn på op til 10,6 mio. kr. i støtte til at gå videre med den næste fase i det fælles samarbejde, en egentlig analyse af konkrete løsninger i hhv. Odense og Nyborg.

Erhvervsfremmebestyrelsen, under Erhvervsministeriet, støtter udviklingen af fremtidens grønne, innovative teknologier med midler indsamlet gennem REACT-EU-programmet. Indtil videre støtter bestyrelsen fem danske projekter, som alle bidrager til udviklingen af Power-to-X og brintteknologier i Danmark.

Stor tilfredshed i projektet
Partnerskabet værdsætter den officielle støtte fra Erhvervsfremmebestyrelsen højt:
Administrerende direktør hos Fjernvarme Fyn, Jan Strømvig, udtaler: ”Klimaneutral fjernvarme er et kerneelement i Fjernvarme Fyns vision og ambition. Og det er et naturligt næste skridt på vores grønne rejse. Støtten fra Erhvervsfremmebestyrelsen hjælper med til at sikre, at vi får afsøgt alle de relevante tekniske og kommercielle løsningsmuligheder for opsamling, lagring og afsætning af CO2”.

Glæden er også stor hos Fortum. Her udtaler Head of Waste Management Services DK, Jens Peter Rasmussen: ”Det danske CCU/S-projekt er et glimrende praktisk eksempel på, hvordan Fortum bidrager til forandringen mod et energisystem med minimal udledning og en optimal udnyttelse af ressourcer gennem stærke brint/Power-to-X-teknologier og erfaring med håndtering af kompliceret affald”.

Stort potentiale
Hvis det fulde potentiale i projekt Odin realiseres, vil det bidrage væsentligt til alle pejlemærkerne i visionen for en dansk Power-to-X strategi og i opfyldelsen af Danmarks klimamål.

Du kan læse hele pressemeddelelsen her.

Af: Fjernvarme Fyn.