Faaborg-Midtfyn Kommunes stop for gravetilladelser giver forsinkelser

Faaborg-Midtfyn Kommunes stop for gravetilladelser giver forsinkelser

Faaborg-Midtfyn Kommunes har stoppet for gravetilladelser, hvilket forsinker vores arbejde. Vi vurderer pt. at der er tale om 3 – 8 ugers forsinkelse.

Dette er dog ikke vores eneste udfordring. På Stationsvej er der gravet et stort bygværk ned i jorden, som ingen kendte til. Det fylder hele vejen. Vi kan derfor ikke grave udenom og skal derfor have vores fjernvarmerør igennem bygværket. Det har vi lavet en plan for, som nu ligger til godkendelse hos FFV Energi & Miljø. Pt. kender vi ikke datoen for, hvornår vi får lov til at fortsætte arbejdet.

Samtidig er der mange kloakker på Stationsvej, som hverken Faaborg-Midtfyn Kommune eller FFV Energi & Miljø vil kendes ved. Flere kloakdæksler er blevet dækket til med asfalt. Og de er heller ikke registreret i ledningsejerregistret (LER). Det har derfor ikke været muligt at tage højde for kloakkerne, da vi lavede vores tegninger. Vi er derfor nødt til at grave udenom, hvilket tager længere tid.

Det er meget beklageligt, at der kommer yderligere forsinkelser. I forvejen har vejret ikke været med os. Mængden af nedbør for december 2023 til og med februar 2024 blev rekordhøj. Ifølge DMI er der kun én gang tidligere blevet målt mere regn over en vinter. Vi håber derfor på, at vi snart kan fortsætte vores arbejde.

Heldigvis har vi også gode nyheder. Der er nu cirka 400 husstande, der er blevet koblet på fjernvarmenettet.

Vi glæder os til at byde endnu flere inden for i fællesvarmen i Årslev og Sdr. Nærå. 

Yderligere information 
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os på telefon 65473000 eller skrive til kontakt@fjernvarmefyn.dk.

Med venlig hilsen
Fjernvarme Fyn