Fjernvarme Fyn fastholder en af landets laveste varmepriser

Virksomhedens mange fynske kunder kan fortsat nyde en af landets laveste varmepriser i 2022.

Fjernvarme Fyn fastholder en af landets laveste varmepriser

 
Fjernvarme Fyn fastholder den nuværende lave varmepris i 2022. Det er blevet godkendt på et byrådsmøde efter indstilling fra Fjernvarme Fyns bestyrelse.

Det svarer reelt til en lille prisnedsættelse, fordi varmeomkostningen dermed ikke følger den almindelige prisudvikling i samfundet.

Og det betyder, at virksomhedens mange fynske kunder fortsat kan nyde en af landets laveste varmepriser i 2022.

Enhedstaksten for transportbidrag nedsættes
Bag den uændrede pris ligger en nedsættelse af enhedstaksten for transportbidrag. Det kompenserer for, at der har været et lidt større flow af fjernvarmevand hos kunderne, fordi fremløbstemperaturen er blevet sænket.

Tilsammen holder det prisen uændret. Og den vil derfor fortsat være 10.739 kr. årligt inklusiv moms for et standard parcelhus på 130 m2.

Prisnedsættelse hos store kunder og virksomheder
Der er yderligere besluttet en prisnedsættelse for store kunder med et opvarmet areal på mere end 1.000 m2 og for virksomheder med en trækningsret på mere end 3 m3/time. Dette sker på baggrund af vurderinger af konkurrencesituationen og af, at disse kunder har en forholdsvis lavere enhedsbelastning af fjernvarmesystemet.

Ro på prisen trods massive investeringer
Det er bemærkelsesværdigt, at Fjernvarme Fyn kan forblive blandt landets billigste varmeforsyninger i et år, hvor der er planlagt massive investeringer på cirka ¾ mia. kr.

Investeringerne gælder udfasningen af kul, hvor der bygges en række nye anlæg, som udnytter overskudsvarme, bæredygtig biomasse samt el via elkedler og varmepumper. Det gælder blandt andet i Tietgenbyen, hvor overskudsvarme fra Facebooks datacenter udnyttes til fjernvarme.

Desuden investeres der cirka 58 mio. kr. i at udvide forsyningsområdet. Det gælder blandt andet i Årslev, hvor kundernes gas- og oliefyr udskiftes til fordel for miljøvenlig fjernvarme.

Samlet er det væsentlige bidrag til at bringe den grønne omstilling af fællesvarmen fra Fjernvarme Fyn i mål. Og det giver dermed et stort bidrag til en bæredygtig udvikling i Odense og omkringliggende byområder.

Omstillingen bærer frugt
Samtidig fastholdes varmeprisen midt i en tid, hvor energipriserne ellers er på himmelflugt. Det viser, at Fjernvarme Fyn er på rette spor med den igangværende omstilling. Den brede pallette af forskelligartede produktionsanlæg giver gode optimeringsmuligheder og dermed en stor robusthed overfor svingende energipriser.

Kundecenterchef Jesper Schmidt Kruse udtaler: ”Vi er allerede kommet langt med vores grønne omstilling. Og i løbet af 2022 er det helt slut med kul. I stedet træder en række klimavenlige og fremtidssikrede teknologier. Derfor påvirker de voldsomme stigninger på fossile brændsler ikke vores varmepris. Samtidig har vi været i stand til at producere og sælge strøm til det europæiske elmarked. Det er alt sammen til glæde og gavn for vore mange fynske kunder, fordi det hjælper med at holde varmeprisen i ro”.
 
Af: Fjernvarme Fyn.