Fjernvarme Fyn hæver varmeprisen for første gang i fem år

Gå til nyhedsoversigten

Fjernvarme Fyn hæver varmeprisen for første gang i fem år

Fjernvarme Fyn hæver varmeprisen fra januar 2019. Det er netop blevet godkendt på et byrådsmøde efter indstilling fra virksomhedens bestyrelse.

Stigningen bliver den første i fem år, hvor prisen ellers har været konstant faldende. Trods stigningen forbliver varmeregningen hos Fjernvarme Fyns kunder stadig blandt de laveste i Danmark.

50 kroner mere om måneden
Ændringen betyder, at energibidraget stiger fra 97,50 kroner pr. GJ (Giga Joule) til 106,25 kroner per GJ. Energibidraget beregnes ud fra husstandens varmeforbrug og udgør den største del af varmeprisen.

For et standard parcelhus på 130 m2 betyder det en årlig merudgift på 570 kroner inklusiv moms. Eller knap 50 kroner per måned.

Ændringen træder i kraft fra 1. januar 2019.

Stigende brændselspriser
Årsagen skal blandt andet findes i brændselspriserne, som er steget gennem hele 2018. Samtidig har der været en række uforudsete driftstop på de centrale anlæg. Det har gjort brugen af de dyrere varmecentraler nødvendig.

Sammenlagt betyder det, at de faktiske udgifter for regnskabsåret 2018 vil overstige de opkrævede takster. Derfor er det nødvendigt med en prisstigning, da Fjernvarme Fyn er underlagt et krav om, at indtægter og udgifter over en årrække skal balancere.

Stadig langt under generel prisudvikling
Selvom prisen altså stiger, er der grund til optimisme. Prisudviklingen på fjernvarme fra Fjernvarme Fyn ligger nemlig stadig et langt stykke under den generelle prisudvikling.

Forsyningschef Jakob Rasmussen uddyber: ”Det er selvfølgelig brandærgerligt, at vi må knække den kurve, som har betydet prisfald hvert af de seneste fem år. Omvendt lægger vi stor vægt på, at vi stadig er blandt de billigste varmeforsyninger i hele Danmark. Det er en position, som vi vil gøre alt for at beholde fremover til glæde og gavn for vore mange fynske kunder”.

Af: Fjernvarme Fyn.