Fjernvarme Fyn præsenterer et positivt resultat for 2020 trods historisk lave elpriser

Fjernvarme Fyn præsenterer et positivt resultat for 2020 trods historisk lave elpriser

2020 blev et år udover det sædvanlige for Fjernvarme Fyn. Ekstraordinært lave elpriser fra årets start fik betydning for årets økonomiske resultat, som netop er præsenteret på den årlige generalforsamling.

Til gengæld bød året på flere markante grønne skridt, som fik opmærksomhed helt op på ministerplan.

Årets resultat
2020 endte med et resultat før skat på cirka 11,3 mio. kr. Den bagvedliggende omsætning var på cirka 1,3 mia. kr.
 
Årets resultat er acceptabelt og skal ses på baggrund af de historisk lave markedspriser på el, som prægede årets første del. Samtidig er alle varmeregnskaber bedre end forventet.
 
Koncernen er derfor fortsat stærkt rustet til fremtidens udfordringer med sektorregulering, krav til lønsom drift og, ikke mindst, en ambitiøs grøn omstilling af hele produktionen.

Syvmileskridt mod en grøn fremtid
I foråret offentliggjorde Fjernvarme Fyn, at der bliver skåret hele tre år af de hidtidige planer om afskeden med kul. 2025 bliver til 2022. Og det betyder et syvmileskridt i virksomhedens grønne omstilling.
 
I stedet for kul bliver der taget en bred vifte af både nye og velkendte teknologier i brug. Det gælder blandt andet en massiv investering i store varmepumper, så overskudsvarme kan gøre nytte i fjernvarmen. Tietgenbyens Varmecentral, som udnytter overskudsvarme fra Facebooks datacenter i Odense, udbygges væsentligt. Og byggeriet af et nyt stort varmepumpeanlæg ved Ejby Mølle Renseanlæg står næsten klar.

Flere kunder trods stigende konkurrence
I løbet af 2020 blev der budt velkommen til cirka 550 nye kunder. Det er tilfredsstillende, at fjernvarme stadig er det foretrukne valg, når der bygges nyt i forsyningsområdet.

Hermed har Fjernvarme Fyn rundet 67.000 kundeforhold og forsyner nu mere end 100.000 boliger, industrivirksomheder og institutioner med varme og varmt vand.
Ansvarlighed over hele linjen

Hermed bindes der en sløjfe på et anderledes år.

Administrerende direktør Jan Strømvig udtaler: ”Det er lykkes os at fortsætte de gode takter med både konsolidering, effektivisering og grøn udvikling trods årets mange benspænd. Og vi har sikret en stabil varmeforsyning til vore mange kunder samtidig med, at vi har levet op til én af vore kerneværdier på alle områder; nemlig ansvarlighed.

Derfor kan vi atter se fremad og fortsætte den positive udvikling af virksomheden med vished om, at der er stor opbakning til os fra kundernes side. Det er en tillid, som vi fortsat vil leve op til”.

Yderligere information
Årsregnskabet er præsenteret på selskabets ordinære generalforsamling mandag den 10. maj 2021 og kan findes her.
 
Af: Fjernvarme Fyn.